Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafiken i Nacka

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas. Just nu är det framför allt i Orminge, vid Skurubron, i Centrala Nacka och Sickla som det är extra märkbart. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Ett hållbart trafiksystem byggs i takt med att Nacka utvecklas

Tunnelbanan planeras vara i drift år 2030. Nya Skurubron öppnas för trafik hösten 2022, då startar renoveringen av den nuvarande Skurubron. Båda broarna beräknas vara i drift 2024. Flera andra större infrastrukturprojekt kommer även att genomföras kommande år så successiva förbättringar kommer att ske, även långt innan 2030.

Avsikten på sikt är att skapa bättre lösningar som fungerar såväl för bilister och kollektivtrafik samt för gående och cyklister, men under byggtiden kommer framkomligheten påverkas.

Trafiknytt under v. 2

Inga tillkommande arbeten har en större påverkan på trafiken.

Längre restider, framför allt under högtrafik

Just nu är det framför allt i Orminge, runt Skurbron, Centrala Nacka och Sickla där trafiken påverkas mest.

Planera din resa och räkna med längre restider. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik.

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Klicka på kartan för en större bild.

Orminge

Ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge pågår och sträckan mellan Skarpövägen och Edövägen planeras att slutföras i september, resterande arbeten ska vara klara i oktober/november. Då får gatan fyra nya cirkulationsplatser samt en ny gång- och cykelväg till Orminge centrum, vilket tydligare binder samman Orminges olika delar med varandra.

Delar av Kanholmsvägen är avstängd för bil- och busstrafik. Trafiken leds om genom den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen.

För mer information:
Orminges utveckling

Skurubron

Trafik som passerar både trafik på Skurubron och båttrafiken i Skurusundet påverkas av kortare avstängningar när Trafikverket genomför sprängningsarbeten.

Kortare avfarter kräver anpassade hastigheter

Många upplever att det har blivit svårare att ta sig upp på väg 222 när påfarter har kortats av, inte minst vid påfarten från Skuru västerut. För trafikanter gäller det att vara uppmärksamma och anpassa hastigheten.
Kortare på- och avfarter när trafiken läggs om

Läs mer om Trafikverkets arbete med nya Skurubron
Trafikverkets projektsida Skurubron

Centrala Nacka

Just nu pågår flera trafikpåverkande arbeten i Centrala Nacka. Nya bostäder byggs, en del av Vikdalsgatan och Värmdövägen byggs om till stadsgata och Region Stockholm bygger ut Blå linje till Nacka.

Så tar du dig fram i Centrala Nacka

9 november 2020 - februari 2021:Centrala Nacka 10 nov_670.jpg

För dig som går eller cyklar

Värmdövägen/Lillängsvägen

Med start måndag den 9 november är gång- och cykelbanan öppen igen på södra sidan av Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. På norra sidan av Värmdövägen leds gång- och cykeltrafiken i en båge runt arbetsområdet. Följ hänvisningsskyltning på platsen.

Värmdövägen/Järlavägen

Under september och oktober stängs gång- och cykelvägen mellan Värmdövägen och Järlavägen samt cirka 50 meter in på Järlavägen av under perioder. Ledningar läggs ner i marken. Från och med november är de återställda.

Värmövägen/Nacka Forum

Du som går eller cyklar på Värmövägen i riktning österut mot Nacka Forum och ska vidare till Vikdalsvögen, rekomenderas fortfarande ta dig förbi busshållplatsen Nacka Forum och ta dig över vägen där. Samma sak gäller även i andra riktningen.

Vikdalsvägen

En gemensam gång- och cykelbana längs Vikdalsvägen finns på samma sida som Nacka Forum.

Även andra omledningar är aktuella i området. Skyltning på plats visar hur du ska ta dig fram.

För dig som åker bil

Oktober 2020 till och med februari 2021 är två körfält på Värmdövägen i höjd med Lillängen stängda i 60 meter. Ett körfält åt varje håll är öppet. Trafikarbeten på Värmdövägen fortsätter framöver och kommer att succesivt flyttas vartefter arbetet fortsätter.

Från och med måndagen den 9 november är Lillängsvägen öppen för genomfart av trafik igen. Det är förbud att svänga vänster in på Lillängsvägen från Värmdövägen så du behöver fortsätta förbi Lillängsvägen, vända vid första avfarten, köra tillbaka och höger in på Lillängsvägen. Detta för att trafiken ska flyta förbi arbetsområdet.

In- och utfarten till Järla Östra skolväg flyttas 50 meter närmare Nacka Forum.

Ett körfält är öppet i varje riktning längs hela Vikdalsvägen. Förbudet mot vänstersväng in på Griffelvägen när du kör norrut gäller fortfarande, så här måste du köra upp till Fyrbåksrondellen och vända ner tillbaka och sen höger in på Griffelvägen.

Sprängning: Under november 2020 till september 2023 kommer vi att spränga under perioder vid Vikdalsvägen och vid korsningen Lillängsvägen/Värmdövägen. Sprängtider är klockan 10, 12 och 14, vardagar. Vid sprängning stängs trafiken av i några minuter.

Det finns en risk för ökade köer, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfarten från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. Följ skyltning på plats.

Region Stockholm utför kortare trafikavstängningar vid sprängningar vid bland annat Skönviksvägen/Skvaltans trafikplats och Vikdalsvägen/Griffelvägen i Centrala Nacka.

För dig som åker buss

Hållplats Lillängen
Måndag den 9 november flyttas busshållplatsen Lillängen, i riktning mot Nacka Forum, tillbaka till sin ordinarie plats.

Hållplats Vikdalsvägen
De två busshållplatserna som legat på Vikdalsvägen är sedan tidigare flyttade till nya hållplatslägen i närområdet.

  • Linje 71, 465, 840 i riktning Nacka strand eller Jarlaberg stannar på hållplats Vikdalsvägen på Vikdalsbron.
  • Linje 402 har sin nya hållplats på Griffelvägen men den heter Nacka Forum, Stadshuset precis som tidigare. Hållplatsen är start- och sluthållplats.
  • Linje 469 i körriktning mot Nacka sjukhus stannar på hållplatsen som ligger på Skvaltans väg och heter Nacka Forum, Norra.

Omlagd körväg för linje 471

  • Linje 471har sen en tid tillbaka en ny körväg i bägge körriktningarna. Mot Slussen från Nacka Forum kör den istället rakt fram på Värmdövägen och stannar inte på någon hållplats utmed vägen fram till hållplats Henriksdal. Den stannar därmed inte på sin ordinarie hållplats Vikdalsvägen som ligger på Vikdalsbron. I motsatt körriktning trafikerar den Värmdövägen fram till Nacka Forum.

Arbetena på Vikdalsvägen beräknas pågå fram till hösten 2021, men Region Stockholms ledningsarbeten beräknas vara klara i början av året.

Projekt i Centrala Nacka

Blå linje till Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.
Utbyggnaden av Blå linje till Nacka är beräknad till 10 år och trafikstarten planeras till år 2030
Blå linje till Nacka - Aktuella arbeten
Blå linje till Nacka - övergripande information

Nya gatan

600 bostäder byggs på stadshusområdet, Nya gatan, och gång- och cykelbanor har tillfälligt letts om.

Skanska utför markarbetet. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Värmdövägen

Delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata under hösten 2020 till 2023.
Läs mer om stadsgatan.
Läs mer om arbeten på Vikdalsvägen.

Följ arbetet på Skanskas blogg

På uppdrag av Nacka kommun utför Skanska markarbetet för den del av Vikdalvägen och Värmdövägen som byggs om till trygg och grön stadsgata. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Sickla

I Sickla pågår just nu flera projekt, Sickla industriväg byggs om till stadsgata, det byggs ett nytt bostadsområde på Nobelberget och bygget av Sickla stationshus och nya tunnelbanan pågår.

Sickla industriväg

Sickla industriväg byggs om till en modern och grön stadsgata och är avstängd för genomfart med motortrafik.

Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa hänvisningsskyltningen. Stadsgatan beräknas bli klar i sin helhet under våren 2022.
För mer information:
Projektsida Sickla industriväg

Karta över Sickla industriväg

Blå linje till Nacka

Under hösten 2020 genomför Region Stockholm kortare trafikavstängningar vid sprängningar i höjd med Nacka station. Trafik på Värmdövägen och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter.

Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningsarbetet men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med de inledande sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa. Gång- och cykeltrafik kommer också att stoppas förbi området.
Arbeten i Sickla
Blå linje till Nacka - Aktuella arbeten
Blå linje till Nacka - övergripande information

Sickla stationshus

Nu pågår sprängningar korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan vilket stoppar trafiken på Värmdövägen och Sickla industriväg och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Gång- och cykeltrafik stoppas också förbi området i samband med sprängningarna.

Vid varje sprängtillfälle kommer trafik på närliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas.

Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa.
Arbeten i Sickla

Stationshuset planeras stå klart 2024. Saltsjöbanan är planerad att åter trafikera sträckan Slussen - Sickla 2025. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

I ett växande Nacka är trafiksäkerhet och framkomlighet centrala delar. Många projekt pågår parallellt, därför fokuserar vi på samordning mellan projekten för att minimera trafikstörningarna och hitta bästa möjliga lösningar under byggtiden.

Nacka växer och utvecklas

För dig om vill veta mer om Nackas utveckling, läs mer här.
Nacka växer och utvecklas

Sidan uppdaterades: