Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Trafiken i Nacka

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas. Nu är det extra märkbart i Centrala Nacka, men även i Orminge, runt Skurubron och i Sickla. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Trafiknytt vecka 14

Onsdagen den 8 april börjar renoveringen av ramperna till Värmdövägen/Saltsjöbadsleden, i höjd med Per Hallströms väg vid Trafikplats Storängen. Befintliga körfält hålls öppna, men smalnas av. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen. Arbetet beräknas vara klart i augusti.
För karta och mer information: Renovering av ramperna till Värmdövägen/Saltsjöbadsleden

För mer information om hur trafiken påverkas i Orminge, runt Skurubron, Centrala Nacka samt Sickla, se längre ner på sidan.

Tänk på att din resa kan ta längre tid, var uppmärksam och visa varandra hänsyn.

Klicka på kartan för en större bild.

Orminge

Ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge är i sitt slutskede. I vår kommer Mensättravägen ha fyra nya cirkulationsplatser samt en ny gång- och cykelväg till Orminge centrum, vilket tydligare binder samman Orminges olika delar med varandra.

Delar av Kanholmsvägen är avstängd för bil- och busstrafik. Trafiken leds om genom den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen. I vår öppnas Kanholmsvägen för trafik igen.

För mer information:
Orminges utveckling

Skurubron

Trafik som passerar både trafik på Skurubron och båttrafiken i Skurusundet påverkas av kortare avstängningar när Trafikverket genomför sprängningsarbeten.

Kortare avfarter kräver anpassade hastigheter

Många upplever att det har blivit svårare att ta sig upp på väg 222 när påfarter har kortats av, inte minst vid påfarten från Skuru västerut. För trafikanter gäller det att vara uppmärksamma och anpassa hastigheten.
Kortare på- och avfarter när trafiken läggs om

Läs mer om Trafikverkets arbete med nya Skurubron
Trafikverkets projektsida Skurubron

Centrala Nacka

Mycket händer i Centrala Nacka. De jobb som nu pågår lägger grunden för den kommande tunnelbanan och utvecklingen av området till en levande och grön stadsdel.

Så tar du dig fram i Centrala Nacka

Karta över Centrala Nacka

För dig som går eller cyklar

Värmövägen/Nacka Forum

Du som går eller cyklar på Värmövägen i riktning österut mot Nacka Forum och ska vidare till Vikdalsvägen, rekommenderas fortfarande ta dig förbi busshållplatsen Nacka Forum och ta dig över vägen där. Samma sak gäller även i andra riktningen.

Vikdalsvägen

En gemensam gång- och cykelbana längs Vikdalsvägen finns på samma sida som Nacka Forum.

Griffelvägen

Den streckade blå linjen från Griffelvägen visar en gång- och cykelväg som öppnar inom kort. Detta innebär att resvägen kortas ner för de som går och cyklar.

Även andra omledningar är aktuella i området. Skyltning på plats visar hur du ska ta dig fram.

För dig som åker bil

Värmdövägen/Lillängsvägen

Det är förbud mot vänstersväng in till Lillängsvägen. Rekommendationen är att köra vidare på Värmdövägen och vända tillbaka.

Endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen

Från och med fredagen den 5 mars kommer endast ett körfält mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen vara öppet i vardera riktning. I samband med detta öppnas de två körfält som idag är avstängda efter Lillängsvägen i riktning mot Järla.

Vikdalsvägen

Begränsningar av körfält på Vikdalsvägen. Förbudet mot vänstersväng in på Griffelvägen när du kör norrut gäller fortfarande, så här måste du köra upp till Fyrbåksrondellen och vända ner tillbaka och sen höger in på Griffelvägen.

Endast ett körfält öppet i vardera riktning på Skvaltans väg

Region Stockholms arbete med nya tunnelbanan går framåt. Med start den 22 februari stängs ett område av från Fyrbåksrondellen och cirka 90 meter österut längs Skvaltans väg vid Nacka Forum. Antalet körfält minskas till ett i vardera riktning. Under arbetet utförs samtidigt ledningsarbeten åt Nacka Vatten och Avfall vilket är ett effektivt arbetssätt som spar tid. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.
Se Region Stockholms webbsida för mer information: Aktuella arbeten

För dig som åker buss

Nacka Forum norra (Nacka
Busshållplatserna i båda riktningarna flyttas cirka 60 meter österut i riktning mot ICA Maxi.

Hållplats Vikdalsvägen
De två busshållplatserna som legat på Vikdalsvägen är sedan tidigare flyttade till nya hållplatslägen i närområdet.

  • Linje 71, 465, 840 i riktning Nacka strand eller Jarlaberg stannar på hållplats Vikdalsvägen på Vikdalsbron.
  • Linje 402 har sin nya hållplats på Griffelvägen men den heter Nacka Forum, Stadshuset precis som tidigare. Hållplatsen är start- och sluthållplats.
  • Linje 469 i körriktning mot Nacka sjukhus stannar på hållplatsen som ligger på Skvaltans väg och heter Nacka Forum, Norra.

Hur länge kommer du som trafikant att påverkas?

Arbetet med att bygga om delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata startade hösten 2020 och beräknas vara klart i sin helhet år 2023.

Region Stockholm förbereder inför bygget av tunnelbanans station Nacka. Därefter påbörjas arbetet med spårtunnlarna samt tunnelbanans tre entréer. De arbetena kommer att påverka trafiken i området under cirka fyra år från, det vill säga till 2025.

Centrala Nacka står inför en stor utveckling, detta innebär att trafiken kommer att påverkas i olika grad under lång tid, även efter 2025.

Projekt i Centrala Nacka

Blå linje till Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.
Utbyggnaden av Blå linje till Nacka är beräknad till 10 år och trafikstarten planeras till år 2030
Blå linje till Nacka - Aktuella arbeten
Blå linje till Nacka - övergripande information

Nya gatan

600 bostäder byggs på stadshusområdet, Nya gatan, och gång- och cykelbanor har tillfälligt letts om. Skanska utför markarbetet. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Värmdövägen

Delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata under hösten 2020 till 2023.
Läs mer om stadsgatan.
Läs mer om arbeten på Vikdalsvägen.

Följ arbetet på Skanskas blogg

På uppdrag av Nacka kommun utför Skanska markarbetet för den del av Vikdalvägen och Värmdövägen som byggs om till trygg och grön stadsgata. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Sickla

I Sickla pågår just nu flera projekt, Sickla industriväg byggs om till stadsgata, det byggs ett nytt bostadsområde på Nobelberget och bygget av Sickla stationshus och nya tunnelbanan pågår.

Sickla industriväg

Sickla industriväg byggs om till en modern och grön stadsgata och är avstängd för genomfart med motortrafik.

Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa hänvisningsskyltningen. Stadsgatan beräknas bli klar i sin helhet under våren 2022.
För mer information:
Projektsida Sickla industriväg

Karta över Sickla industriväg

Blå linje till Nacka

Under hösten 2020 genomför Region Stockholm kortare trafikavstängningar vid sprängningar i höjd med Nacka station. Trafik på Värmdövägen och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter.

Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningsarbetet men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med de inledande sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa. Gång- och cykeltrafik kommer också att stoppas förbi området.
Arbeten i Sickla
Blå linje till Nacka - Aktuella arbeten
Blå linje till Nacka - övergripande information

Sickla stationshus

Nu pågår sprängningar korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan vilket stoppar trafiken på Värmdövägen och Sickla industriväg och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Gång- och cykeltrafik stoppas också förbi området i samband med sprängningarna.

Vid varje sprängtillfälle kommer trafik på närliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas.

Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa.
Arbeten i Sickla

Stationshuset planeras stå klart 2024. Saltsjöbanan är planerad att åter trafikera sträckan Slussen - Sickla 2025. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.

Längre restider, framför allt under högtrafik

Just nu är det framför allt i Orminge, runt Skurbron, Centrala Nacka och Sickla där trafiken påverkas mest. Planera din resa och räkna med längre restider. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik.

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen förändras kommer också Nacka att påverkas. På västra Sicklaön byggs 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser fram till 2030.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare.

Sidan uppdaterades: