Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Ett steg till mot fler skolplatser och högstadium på Sickla skola

I takt med att Nacka växer utökar Nacka kommun antalet skolplatser. Igår beviljade kommunfullmäktige 235 miljoner kronor för att rusta upp och utveckla Sickla skola. Planen är att börja upprustningen av skolan under sommaren 2022 och att den är helt färdigställd våren 2025.

Sickla skola, som nu har klasser upp till årskurs sex, planeras att renoveras och byggas ut så att det även rymmer ett högstadium med årskurserna sju till nio. Målet är också bättre och mer flexibla lokaler samtidigt som de fina kvaliteter som finns på skolområdet med 50-talsarkitektur bevaras.

Igår beviljade alltså kommunfullmäktige 235 miljoner för upprustningen. Nästa steg är att söka bygglov under tidig vår 2022. Planen är att börja upprustningen av Sickla skola under sommaren 2022 och att arbetet sker i etapper till och med 2024. Våren 2025 ska skolan vara helt färdigställd.

Läs mer och följ upprustningen av Sickla skola på hemsidan.

Sickla växer och utvecklas

Att skapa fler skolplatser är en del av Sicklas utveckling. Här i området växer nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, kultur och idrott fram. Samtidigt är det nära till naturen och vattnet.

Läs mer om utvecklingen av Sickla.

Sidan uppdaterades: