Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Välkommen till digitalt informationsmöte 13 januari om detaljplan Tryckluftsfabriken, Sickla

Torsdagen 13 januari klockan 17.00-18.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om förslag till ny detaljplan för Tryckluftsfabriken, vilket är östra delen av Sickla köpkvarter. Här planeras för bostäder, arbetsplatser och nya mötesplatser, precis intill den framtida nya tunnelbanestationen. I förslaget finns även en förskola, nya promenadstråk och flera offentliga platser som torg och en park.

I ett centralt läge i Sickla finns det nu ett förslag på att skapa cirka 500 nya bostäder och upp till cirka 7000 nya arbetsplatser. Syftet är att skapa en attraktiv, innehållsrik och levande stadsmiljö i ett mycket kollektivtrafiknära läge i enlighet med Nackas översiktsplan.

Nya arbetsplatser, bostäder, mötesplatser och promenadvägar

Tanken är att omvandla området med markparkeringar och låga handelsbyggnader till kvarter för kontor och bostäder. I kvarterens bottenvåningar planeras för olika verksamheter, som restauranger och butiker, vilket bidrar till att skapa en levande och trygg stadsmiljö. I detaljplanen föreslås även en förskola i området, flera offentliga platser som torg och nya trevliga promenadstråk.

Ambitionen är också att skapa en central park i området som tillsammans med träd utmed gatan bidrar till att en grönare stadsmiljö växer fram.

Parkeringen för bilar föreslås flytta under mark och skapa utrymme för en inspirerande miljö ovan jord istället, där restauranger och butiker ger liv åt gatustråken.

Tryckluftsfabriken_670x450 ARTIKEL.jpg

Välkommen med dina synpunkter!

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan. Samrådsperioden pågår till 18 januari 2022. Projektet heter Tryckluftsfabriken. Du kan titta på detaljplaneförslaget och lämna dina synpunkter. Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteken i Dieselverkstaden, Sickla, och i Nacka Forum. Hela förslaget och kontaktpersoner finns på projektets webbplats. På den webbplatsen hittar du även en länk till det digitala mötet torsdagen 13 januari klockan 17.00 -18.30. Länken läggs upp under eftermiddagen den 13 januari.

Denna nyhet kompletterar nyheten som gick ut vid samrådets start den 30 november.

Om ni har frågor om projektet övrig tid, så kontakta gärna angivna kontaktpersoner direkt, vilket du hittar på projektets webbplats.

Tryckluftsfabriken, område..jpg

Det markerade området visar planområdet.

Sickla fortsätter att utvecklas till en tätare, mer blandad och innehållsrik stadsmiljö. Läs gärna mer om Sicklas utveckling.

Visionsbild: Atrium Ljungberg

Sidan uppdaterades: