Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Sidbyte för dig som går eller cyklar på Värmdövägen

Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Samma dag öppnar Vikdalsvägen körfält som tidigare varit stängda. På västra sidan öppnar även en del av den nybyggda gång- och cykelbanan.

Arbetet att bygga om Vikdalsvägen och Värmdövägen till stadsgator går framåt. Natt mot tisdag 3 maj öppnar nya gång- och cykelbanan på norra sidan av Värmdövägen och bygget fortsätter då på den södra sidan. På Vikdalsvägen öppnar tidigare stängda körfält för bil och det kommer även att kunna gå och cykla på den västra sidan.

Information till dig som trafikant

Du som reser på Vikdalsvägen:

 • För dig som går eller cyklar. Större delen av gång- och cykelbanan på den västra sidan öppnar. Den östra sidan är redan öppen sedan en tid tillbaka.
 • För dig som åker bil. Körfält som tidigare varit stängda öppnar. Det innebär att två körfält i båda riktningarna är öppna mellan Fyrbåksrondellen ner till Nacka Forum rondellen där det blir ett körfält igen. Observera att det fortsatt är begränsad framkomlighet genom rondellen.
 • Vänstersvängen mot Griffelvägen öppnar igen.
 • För dig som åker buss sker ingen förändring.

Du som reser på Värmdövägen:

 • För dig som går eller cyklar. Det blir sidbyte till den norra sidan, sträckan Lillängsvägen – förbi Nacka Forum. Du tar dig över Vikdalsvägen via ett nytt övergångsställe.
 • Du som åker bil. Det blir ingen större skillnad. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning.
 • Precis som tidigare går det inte att svänga in vänster på Lillängsvägen.
 • In- och utfarten till Hörnvägen stängs under cirka en månad av för biltrafik till/från rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen. Det går att gå och cykla förbi avstängningen. Följ orange skyltning.
 • För dig som åker buss. Busshållplats Lillängen flyttar en liten bit västerut.

Karta som visar trafikomläggning VärmdövägenKarta som visar hur du som trafikant tar dig fram på Vikdalsvägen och Värmdövägen.

Längre restider, framför allt i högtrafik

Centrala Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede. En ny naturban stadsdel skapas, framtida bostadshus växer fram och kontor samt mötesplatser byggs. Bygget av nya tunnelbanan pågår.

- Centrala Nacka är ett stort område med flera pågående byggprojekt som påverkar trafiken på väg 222, Vikdalsvägen, Värmdövägen och vägarna runt om. Alla som reser i området påverkas, tänk på att vara uppmärksam och ta hänsyn till dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik. säger Ulrika Haij, chef trafikenheten i Nacka kommun.

Trivsamma och trafiksäkra stadsgator

Att bygga om del av Vikdalsvägen och Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Vikdalsvägen har blivit mer trivsam med nyplanterade träd, som svarttall. Förutom ny belysning, cykelställ och sittplatser kommer ännu fler träd och även regnbäddar med buskar och blommor planteras längs med gatorna och i området.

Värmdövägen byggs om till stadsgata sträckan Vikdalsvägen till Sickla bro och beräknas stå klar 2028. Längs stadsgatorna når du även enkelt kollektivtrafiken. Läs mer om arbetet att bygga om del av Vikdalsvägen och Värmdövägen till stadsgator: Värmdövägen | Nacka kommun

Visionsbild Värmdövägen. Illustration: Sweco Visionsbild Värmdövägen. Illustration: Sweco

Centrala Nacka - en levande, grön och framkomlig stadsdel

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med större kontraster och variation, där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den sociala miljön. Det ska även vara enkelt att ta sig fram, oavsett om du väljer att gå, cykla, köra bil eller åka kollektivt. Läs mer om Centrala Nackas utveckling: nacka.se/centralanacka

För mer information:
Större planerade arbeten som påverkar trafiken i Nacka: nacka.se/trafikeninacka
Trafikläget: Nacka och Värmdö | Trafiken.nu Stockholm

Sidan uppdaterades: