Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Välkommen och tyck till - samråd om detaljplan för Nacka Port i Sickla

Nu är det samråd för detaljplan Nacka Port kvarteret Klinten som föreslås knyta samman stadsdelar och bilda ett nytt landmärke i Nacka.

Sickla fortsätter att utvecklas till en tätare, mer blandad och innehållsrik stadsmiljö. Västra delen av Sickla föreslås omvandlas till en stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser, som har gångavstånd till den nya kommande tunnelbanestationen. Nu presenteras ett förslag på att skapa cirka 250 nya bostäder, kontor och trevliga ytor för café och restaurang. Syftet är att möjliggöra en stadsutveckling i enlighet med Nackas översiktsplan och skapa en mer levande samt attraktiv stadsmiljö i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik.

En ny attraktiv entré till Nacka

Nacka Port blir en intresseväckande entré till Nacka med två högre byggnader som beräknas bli 30 respektive 40 våningar höga. Detta kan bli Stockholmsregionens högsta bostadshus, vilket är spännande att det blir i Nacka.

Bostäder, arbetsplatser och ytor för café och restaurang skapar en levande stadsmiljö

I ett utmärkt läge vid infarten till Nacka föreslås nu byggnader med två högre hus som möjliggör cirka 250 nya bostäder, kontor och trevliga ytor för café och restaurang. I förslaget är det ett lägre hus mot Lugnets trafikplats och en byggnad med två högre delar längre in i kvarteret. I bottenvåningarna möjliggörs det för träffpunkter som café, restaurang och handel.

Färgfabriken Klinten, som ligger på platsen idag, kommer behållas, renoveras och bli en naturlig del av Nacka Port. Det är viktigt, när Nacka stad växer fram, att bevara kulturhistoriska byggnader som knyter an till vår historia i Sickla.

Nacka Port knyter samman stadsdelar

Nacka Port blir ett nytt landmärke som bidrar till att Sickla och Hammarby sjöstad vävs samman genom ett mer levande och tryggare område. Idag består platsen av en inhägnad industrimiljö som föreslås omvandlas till ett mer öppet och levande kvarter med blandad stadsbebyggelse.

Parkering för bilar föreslås till största del under husen och skapar på så sätt utrymme för en inspirerande miljö ovan jord i stället.

Läget är utmärkt med närhet till tåg, buss och tunnelbana, Sickla köpkvarter samt till det nya Sicklastråket som gör det enklare för gående och cyklister att ta sig mellan Stockholm och Nacka.

Nacka Port 670x400.jpg

Visionsbild Nacka Port, sett från Westerdahls gata i söder. Bild: Kjellander Sjöberg för Nacka Port Fastighets AB, 2022.

Välkommen till samrådsmöte

Tisdagen 23 augusti 2022 klockan 17.00-19.00 är det öppet hus i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla. Det kommer vara en utställning och du är välkommen att läsa mer om projektet samt ställa dina frågor till projektgruppen. Fastighetsägaren Nacka Port Fastighets AB kommer också finnas tillgängliga för att svara på frågor.

Onsdagen den 7 september är det digitalt samrådsmöte mellan klockan 17.00 – 18.30. Mötet inleds med en presentation av förslaget och du kan ställa frågor efter presentationen. På projektets webbplats hittar du en länk till det digitala mötet, som läggs upp under eftermiddagen den 7 september. Vi ses!

Lämna dina synpunkter innan 19 september 2022

Samrådet pågår till 19 september 2022. Nu kan du titta på detaljplaneförslaget och lämna dina synpunkter skriftligen. Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteket i Dieselverkstaden, Sickla, och i Nacka Forum.

Hela förslaget samt kontaktpersoner finns på projektets webbplats. Här finns också instruktion till hur du lämnar synpunkter skriftligen. Hör gärna av dig om du har frågor.

Karta Nacka Port 670x500.jpg

Området avgränsas av Värmdövägen och Sicklavägen.

Sickla växer, utvecklas och förändras med tiden. Denna detaljplan är en del av utvecklingen i Sickla. Läs gärna mer om projektet.

Vill du veta mer om Sicklas utveckling framöver så läs gärna här.

Sidan uppdaterades: