Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nya resvägar i Centrala Nacka när Fyrbåksrondellen flyttas

Onsdagen den 14 december planeras en flytt av Fyrbåksrondellen, som ligger mellan Nacka Forum och väg 222. Detta innebär nya resvägar för alla trafikslag. Redan nu pågår arbeten vid tunnelbanans arbetsområde vid Vikdalsvägen och Griffelvägen. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området.

Utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Nacka går framåt. Två entréer till tunnelbanans station Nacka ska byggas i området och trafiken leds om förbi det nya arbetsområdet.

Flytten av Fyrbåksrondellen, som ligger mellan Nacka Forum och väg 222, planeras till onsdagen den 14 december. Det finns dock en viss osäkerhet med tanke på väderförhållanden. När den nya trafiklösningen är på plats kommer den ligga kvar flera år.

Se kartorna nedan för mer information:

Karta som visar Fyrbåksrondellens läge innan flyttenKartan visar Fyrbåksrondellens läge innan flytten.

Kartan visar Fyrbåksrondellens läge efter flyttenKartan visar Fyrbåksrondellens läge efter flytten

Vad innebär flytten av Fyrbåksrondellen för dig som trafikant?

De nya resvägarna gäller all trafik, även gående och cyklister.

För dig som åker bil:

 • Fyrbåksrondellen flyttas ett hundratal meter västerut. Detta innebär att avfarten från 222 i östlig riktning (Nacka trafikplats) inte knyter an till Skvaltans väg eller Vikdalsbron utan leds om via en ny rondell på Griffelvägen.
 • Den signalreglerade korsningen Griffelvägen/Vikdalsvägen tas bort och istället byggs en rondell. Syftet är att öka framkomligheten.

Via film kan du ta del av några exempel på de nya resvägarna.

Åker du på väg 222 i riktning österut, välj gärna andra avfarter:

 • om du ska till Nacka gymnasium, Nacka IP eller Nacka stadshus är bästa sättet att åka via Kvarnholmsavfarten.
 • om du ska vidare förbi Nacka Forum till exempelvis ICA Maxi, Rusta och Bygg-Ole är bästa sättet att åka via Trafikplats Skvaltan, Saltsjöbadsleden och Per Hallströms väg.

För dig som går och cyklar:

 • Det tidigare övergångsstället på Vikdalsvägen, direkt till intill Griffelvägen har stängt, men det ligger ett nyöppnat en bit ner på Vikdalsvägen.
 • På Vikdalsvägen, sträckan mellan Griffelvägen och Värmdövägen, finns ytterligare två övergångställen att välja mellan.
  För dig som ska gå över Vikdalsbron kommer ett ljusreglerat övergångsställe att öppna.
 • För dig som kommer från busshållplats Nacka trafikplats östlig riktning och ska gå mot Nacka gymnasium och Nacka IP finns en gångväg som leder upp till Griffelvägen. Ta sedan övergångstället över Griffelvägen.

För dig som åker buss:

 • Se kartan ovan samt sl.se.

Räkna med längre restider

- Det är mycket som pågår i Centrala Nacka som påverkar trafiken. Vi ber om tålamod. Tänk på att hålla låga hastigheter genom området och visa varandra hänsyn. Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik, säger Ulrika Haij, chef på trafikenheten Nacka kommun.

Trafikflödet bevakas noga

När så mycket pågår samtidigt i Nacka är samverkan och koordinering mellan aktörer och projekt viktigt. Ofta sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden.-

- Trafiksituationen kommer att vara kämpig första tiden innan alla vet hur de ska åka. Vi bevakar trafikflödet noga och om det behövs gör vi i samverkan med Region Stockholm förbättringar för att få trafiken att flyta bättre, till exempel genom att flytta om skyltning eller justera styrningen av trafikljus, säger Ulrika Haij.

Centrala Nacka - en grön och levande stadsdel

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, nära kommunikationer och där det ska vara enkelt att ta sig fram. Trafiktäta genomfartsvägar byggs om till stadsgator med ett lugnare tempo och mer plats för cyklister och fotgängare. 2030 kommer även nya tunnelbanan ta oss mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter och då kommer även en ny bussterminal vara på plats.

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen smidigare.

För mer information:

Större arbeten som påverkar trafiken i Nacka
Trafikläget: trafiken.nu
Region Stockholms arbete med blå linje till Nacka
Läs mer om utvecklingen av Centrala Nacka

Sidan uppdaterades: