Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Automatiserade beslut testas i Nacka

Vad har dessa fyra olika beslutsprocesser gemensamt: Skolskjuts, anslutning till vatten och avlopp, reparationsbidrag för bostadsanpassning och installation av eldstad? Jo, delar av dessa olika beslutsprocesser blir först ut att automatiseras i Nacka kommun!

Detta innebär att du ansöker via webben och sedan får ett automatiskt besked, som säkerställer att beslutet fattats på ett opartiskt och rättssäkert sätt.

Snabbare och säkrare

Ansökningar via e-tjänster och automatiserade beslut kommer att ge Nackaborna snabba och rättssäkra beslut. Dessutom frigörs tid för våra medarbetare att arbeta med mer stimulerande uppgifter, som att fokusera på det personliga kundmötet och utveckla sin verksamhet vidare.

Enheterna som blir först

I statliga myndigheter har automatiserade beslut funnits länge, och sedan i somras är det tillåtet även för kommuner att automatisera vissa beslut. Nackas fyra pilotprojekt genomförs av Digitaliseringsenheten och Juridik- och kanslistaben i nära samarbete med beställarna på Bygglovenheten och Äldreenheten samt Välfärd och skola och Utbildningsenheten.
Automatisering – att en programmerad robot utför uppgifter i ett datorsystem – har tidigare testats i kommunen och det finns redan många e-tjänster i Nacka som medborgarna använder. Där skickar användarna in sina ärenden, som sedan handläggs manuellt. Men nu, efter sommarens lagändring, kan alltså vissa ärenden beslutas direkt med stöd av en automatiseringsfunktion.

Efterfrågad service

- Nackabornas krav på att kunna utföra ärenden snabbt dygnet runt är förväntningar som vi tar på största allvar och vill förverkliga, säger Nackas digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren, och fortsätter:

- Automatisering och andra digitaliseringsprojekt är dessutom nödvändiga för oss i Nacka för att vi ska kunna fortsätta ge bra kommunal service och välfärd till en ständigt växande befolkning. Just automatiserade beslut har våra politiker identifierat som så viktiga att de avsatt medel för projektet via kommunens framtidsfonder.

När finns de första automatiska besluten på webben?

- Projektet med automatiserade beslut har pågått sedan i höstas och nu under våren kommer vi att utveckla tjänsterna tillsammans med ansvariga enheter. Vi räknar med att de första kommer i drift innan sommaren.
- Andra verksamheter har identifierat att de också kan ha beslut som kanske kan automatiseras, och vi på Digitaliseringsenheten hoppas få kontakt med fler under året.

Vilka beslut kan automatiseras?

Inte alla beslut kan automatiseras, utan det finns beslut som även i framtiden måste fattas av en eller flera personer, säger Henrik Palmblad-Wennergren och avslutar:
- När vi undersöker vilka beslut som kan automatiseras, så arbetar vi i team med kommunens jurister, som granskar processen för att säkerställa att beslutet även i framtiden kan fattas på rättssäker grund.

Läs mer om automatiserade beslut här.

Foto: Andrew Neel via Unsplash.

Sidan uppdaterades: