Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Effektiv snöröjning i kommunen

Snöfallet i november och några veckor framåt var till glädje för många, men snömängden och kylan satte också snöröjningen i kommunen i hårt arbete. Med förebyggande åtgärder och tydliga rutiner sker snöröjningen effektivt – och Nackaborna är nöjda.

Kommunen har höga ambitioner när det gäller att hålla vägar, gång- och cykelbanor framkomliga för Nackaborna. I kommunområdet finns över 37 mil vägar och ungefär 30 mil gång-och cykelbanor som tar tid att snöröja, men som ska klaras av i tid för att kommunens invånare säkert ska kunna ta sig till och från sina dagliga sysslor.

Antalet klagomål på snöröjning och halkbekämpning hos kommunen har i det närmaste halverats sedan 2022 och målsättningen är att den positiva trenden ska fortsätta genom det nya avtalet med entreprenören för snöröjning. Avtalet ger en flexibilitet för att lättare kunna styra insatser för vinterunderhåll efter behov, så att rätt insats görs vid rätt tillfälle och skapar bästa värde för skattepengarna.

Läs mer om avtalet för effektivare vinterunderhåll i Nacka kommun.

Under snöfallet och kylan hittills i vinter har vägar hållits väl framkomliga enligt ambitionsnivån, men i vissa delar av snö- och halkbekämpningen har det funnits förbättringsmöjligheter.

– Vi har en ny entreprenör och nya rutiner för snö- och halkbekämpning. Tillsammans med dem arbetar vi ständigt fram förbättringar för att göra snöröjningen effektivare i stort och har även ett särskilt fokus på att hålla gång- och cykelbanor framkomliga enligt det nya avtalets prioritering av oskyddade trafikanter, säger kommunens chef för vägdrift Niklas Eklöf.

I snöröjningen arbetar cirka 80 personer och 60 maskiner med aktiv snö- och halkbekämpning och med förebyggande åtgärder. Nytt för i år är den utökade sopsaltningen i Centrala Nacka och Boo. Kommunen har också köpt in ytterligare utrustning för att förstärka kapaciteten att sköta gång- och cykelnätet i hela kommunområdet.

Läs om snöröjning och tidpunkter på dygnet för genomförande på vår webbsida: www.nacka.se/aktuellt-vinterunderhall.

Sidan uppdaterades: