Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
April

Skyddsåtgärder för biologisk mångfald och hållbarhet i Orminge

I Orminge centrum fortsätter utvecklingen med planerna på bostäder och en vårdinrättning som tar plats i området söder om sjön Sarvträsk. För att skydda sumpskogen strax bredvid, och dess arter har en omfattande plan för miljöarbete och biologisk mångfald tagits fram.

- Syftet med skyddsåtgärderna är att planera för minsta möjliga påverkan på djur och natur under exploateringen vid Sarvträsk. Det gör vi för att fåglar, grodor och fladdermöss kan finnas kvar även efter det att husen är färdigbyggda, säger Johan Buhre, kommunens projektledare.

Skyddsåtgärder handlar om att skapa mer stående och liggande död ved, ta hänsyn till fåglarnas häckningsperioder och fladdermössens fortplantningsperioder. Åtgärdsplanen omfattas även av grodhotell och tunnlar för groddjur, där grodhotellen ger bättre förutsättningar för grodor och kräldjur att övervintra. Utöver det har även hinder vid Mensättravägen skapats för att förhindra grodor att ta sig över vägen och välja tunnlarna istället. I Klisätra blir det ny våtmark, vilket ger ytterligare förbättrade miljöer för djur och natur.

Samtidigt som utbyggnad av Orminge pågår, arbetar miljösamordnare för att minimera störningar och hantera miljöpåverkan. Genom kontroll av byggbuller, vattenhantering och hantering av förorenad mark, strävar man efter att säkerställa att utvecklingen av Orminge centrum sker på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Miljöarbetet är en integrerad del av projektet och sträcker sig genom hela processen från planering till färdigställande, vilket visar på strävan att skapa en balans mellan utveckling och bevarande av naturen.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Här kan du läsa mer om pågående stadsutvecklingsprojekt i Orminge

Här kan du läsa mer om miljöarbetet och skyddsåtgärder i Orminge

Sidan uppdaterades: