Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tillgänglighet

Tillgängligshetsredogörelse

Nacka kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Nacka kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Nacka kommun som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Här kan du efterfråga innehåll i tillgänglig form. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Här kan du rapportera brister om webbplatsens tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och video

 • Det finns bilder, klickbara bilder och video som saknar alternativtext eller har en alternativtext som inte är korrekt.
 • Det finns video som inte är syntolkad.
 • Det finns tabeller, grafer och organisationsscheman som inte är tillgängliga.

Blanketter

 • Det finns pdf-dokument och pdf-blanketter som inte är tillgängliga.

Navigering

 • Huvud- och undermenyn saknar benämning för att skilja dem från varandra.
 • Det finns element som inte går att nå med hjälp av tangentbordet.
 • Det finns popupfönster där det går att nå den bakomliggande sidan innan popupfönstret stängts.
 • Det finns flervalsmenyer på webbplatsen. När värden ändras i dessa sker en automatisk uppdatering av det som visas på sidan, utan att det finns någon information om förändringen.
 • Det finns element som saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv vid navigering med hjälp av tangentbord eller skärmläsare.

Rubriker

 • Det finns sidor på webbplatsen där rubrikstrukturen inte är korrekt.

Länkar

 • Det finns länkar som saknar en markering att de är just länkar som inte är en färgmarkering.
 • Det finns exempel på länkar vars länktexter inte är tillräckligt tydliga.
 • Det finns i sidhuvudet en länk ”Translate page” som saknar språkmarkering.
 • Om webbläsaren Firefox använd finns länkar där markeringen för tangentbordsfokus är otydlig.

Formulär

 • Det finns formulär på webbplatsen som inte lever upp till kraven på tillgänglighet

Övrigt

 • Inte alla de testade sidorna validerar med avseende på HTML.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nacka.se samt att vi använder oss löpande av ett oberoende digitalt verktyg (Siteimprove) som crawlar igenom webbplatsen och uppmärksammar oss på eventuella avvikelser från webbtillgänglighetsdirektivet.

Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2022.

Webbplatsen publicerades den april 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2022.

Sidan uppdaterades: