Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vigselalternativ

Det finns två versioner av vigselceremonin, en på svenska och en på engelska.

Svensk formulering

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Wording at the Ceremony

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other.

As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union. Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you N.N take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

Do you N.N. take this woman/man N.N. to be your wife/husband, and to love her/him for better and for worse? (Answer: I do.)

(The couple can exchange rings.)

I now declare you lawfully married. When you now go out into your lives and return to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and the respect for each other that you have felt at this moment and that has brought you here. I wish you happiness and prosperity in your marriage.

Sidan uppdaterades: