Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gifta sig
301

Hur registreras äktenskapet efter vigseln?


Svar:

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget som sedan skickas till Skatteverket, där det registreras i folkbokföringen.

Fick du svar på din fråga?
81

Vad är hindersprövning?


Svar:

Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap.

Fick du svar på din fråga?
68

Vigselbevis


Svar:

Efter vigseln undertecknar vigselförrättare ett vigselbevis från kommunen som ni får med er.

Fick du svar på din fråga?
65

Hur lång är giltighetstiden för hindersprövningen?


Svar:

Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Fick du svar på din fråga?
61

Hur gör man namnändring?


Svar:

Ni som gifter er ska, enligt namnlagen, senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn ni vill ha. Anmälan görs till Skatteverket.

Fick du svar på din fråga?
57

Hur långt innan vigseln måste hindersprövningen skickas till stadshuset?


Svar:

Ska ni vigas i Nacka stadshus eller på annan plats med någon av våra vigselförrättare måste alla papper vara hos oss senast tre veckor före vigseln, annars avbokas tiden.

Fick du svar på din fråga?
44

Var ansöker man om hindersprövning?


Svar:

Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. Blanketten finns för utskrift på www.skatteverket.se. Telefonnummer till Skatteverket är 0771 567 567, från utlandet ring +46-8-564 851 60.

Fick du svar på din fråga?
43

Vem kan svara på frågor om vilka papper som behövs för ansökan om hindersprövning?


Svar:

För frågor om hindersprövning ska man vända sig till Skatteverket.

Fick du svar på din fråga?
43

Måste vi ansöka om hindersprövning när vi vill ändra vår partnerskapsregistrering till äktenskap?


Svar:

Ni ska inte göra någon ny hindersprövning. Det räcker med att skicka in era personbevis till stadshuset senast två veckor före vigseln.

Fick du svar på din fråga?
43

Vi vill hålla vår vigsel hemlig. Är det möjligt för utomstående att få uppgifter om vår vigsel?


Svar:

De handlingar som inkommit till oss är allmänna handlingar. Det betyder att om vi får en förfrågan så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna till påseende eller för kopiering. Har någon av er skyddade personuppgifter lämnas handlingarna inte ut.

Fick du svar på din fråga?
33

Vad händer om någon av oss glömt att ta med legitimation?


Svar:

Vigselförrättaren kan godkänna att någon av parets gäster går i god för den som saknar legitimation.

Fick du svar på din fråga?
29

Hur gör den som har skyddade personuppgifter?


Svar:

Om någon av er har skyddade personuppgifter ska ni vända er till Nacka kommun för att era uppgifter ska registreras på ett säkert sätt. Ring 08-718 80 00 eller prata med medarbetarna i receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15.

Fick du svar på din fråga?
26

Vad är vigselintyg och vad gör jag med det?


Svar:

Vigselintyget får ni tillsammans med hindersprövningsintyget från Skatteverket. Båda dessa intyg skickas till Nacka stadshus i original.

Adress: Vigslar, Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Efter vigseln skickas vigselintyget, undertecknat av vigselförrättaren, från stadshuset till Skatteverket, som registrerar er vigsel.

Fick du svar på din fråga?
24

Vi har redan registrerat partnerskap men vill nu ingå äktenskap, hur ska vi göra?


Svar:

Man kan göra en anmälan hos Skatteverket om man vill ändra sitt registrerade partnerskap till äktenskap. Registrerade partners kan också välja en vigselceremoni.

Fick du svar på din fråga?
22

Hur behandlas mina personuppgifter?


Svar:

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för att behandla era personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna behövs för att kunna genomföra vigseln. Uppgifterna kommer att lämnas vidare till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur kommunen hanterar dina personuppgifter.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: