Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Jämföraren gör kundvalet ännu enklare för Nackaborna

Kundvalet är Nackas recept för att nå kvalitet i välfärden. Hjärtat i kundvalet är Jämföraren: Här kan Nackaborna själva jämföra olika anordnare inom till exempel kultur, utbildning och social omsorg.

I Jämföraren presenteras aktuell information inför kundens val – och nu har Jämföraren blivit ännu enklare att använda.

I Nacka finns både privata och kommunala aktörer inom arbetsmarknadsinsatser, förskola och skola, kommunal vuxenutbildning, kultur och social omsorg. Syftet med kundvalet är att ge kommuninvånarna direkt inflytande över den service som de har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden medan verksamheterna själva lägger upp sitt arbete.

Jämföraren – kunden i centrum

I kundvalet får nackaborna direkt inflytande över den service som de har rätt till. Hur tjänsterna utformas bestäms av anordnarna i dialog med de kunder som använder tjänsterna. Kunden – alltså den som brukar tjänsten – sätts i centrum. Det finns idag över 20 olika kundval i Nacka kommun. Alla kundval presenteras i Jämföraren där kunden kan se och jämföra de olika anordnarna.

Nya Jämföraren – modern och mobilanpassad

Den nya Jämföraren fungerar utmärkt i mobilen. Den har en modern kartfunktion där kunden kan hitta anordnare i sitt närområde.

– Vi har utvecklat nya Jämföraren tillsammans med kommunens kunder. Vi har haft särskilt fokus på kunder med kognitiva svårigheter så att alla nackabor ska ha möjligheten att göra så välgrundade val som möjligt, berättar Åse Linnerbäck som är biträdande social- och äldredirektör i Nacka.

Länk till Jämföraren

www.nacka.se/jamforaren

Korta fakta om kundvalet i Nacka

  1. Kommunen fastställer mål och ramar
  2. Anordnaren auktoriseras av kommunen
  3. Kunden kan jämföra anordnarnas utbud och kvalitet
  4. Kunden väljer och kan välja om
  5. Ersättning går till anordnaren via checkar
  6. Konkurrens om kunderna på lika villkor
  7. Kommunen utvärderar och följer upp

Läs mer om kundvalet

www.nacka.se/kundval-sa-funkar-det

Sidan uppdaterades: