Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Intervju med vår demenssjuksköterska

Catarina Wahlberg är vår demenssjuksköterska i Nacka kommun. Här svarar hon på de vanligaste frågorna hon får av anhöriga till personer med demenssjukdom eller andra minnesproblem.

När är det man ska oroa sig för minnet?

Problem med minnet, förmåga att planera och att genomföra vardagliga sysslor tillhör de symptom som visar sig oftast allra först vid en utveckling av demenssjukdom. När man börjar med att dölja och skämta bort samt slätar över saker som man kanske glömmer. Man fyller minnesluckorna med andra kanske inte relevanta saker och även då också att minnesproblematiken upprepar sig dagligen. Det kan även vara så att man har en närstående som har svårt att komma ihåg saker i kombination med att initiativförmågan sakta börjar avta. Till exempel kan det vara att man har återkommande svårigheter att hitta var man lagt sina saker samt att hitta i närområdet där man bott länge och tidigare hittat mycket bra.

Efter en tid kan språk, oro, beteendeförändringar och nedstämdhet också tillhöra sjukdomsbilden. Efter längre tid leder symptomen till sist att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.

Vad ska man göra om man oroar sig över sitt eget eller någon annans minne?

Man kan då ta kontakt med vårdcentralen och beskriva problemet för den husläkare man har som gör bedömning av situationen och utesluter andra orsaker. Därefter skickar den läkaren remiss till Capio geriatrik, Nacka Närsjukhus, Minnesmottagningen för vidare utredning. Efter utredning där kan diagnos i så fall ställas.

Vad händer under minnesutredning?

Andra sjukdomar kan man fastställa genom ett enkelt blodprov eller röntgen men det gäller inte för demenssjukdomar. Läkaren ställer en klinisk diagnos vilket innebär att man gör en sammanvägd bedömning av en rad olika provtagningar och undersökningar. Utredningen handlar om att utesluta andra orsaker som kan finnas till personens symtom.

Vad erbjuder du för stöd?

När sedan ett diagnosintyg är färdigt skickas det (om personen samtycker) till kommunens biståndsenhet och till mig här på Nacka kommun. Därefter tar jag kontakt med anhörig eller personen som är drabbad. Det går även att vända sig till mig för att få stöd i olika situationer som kan dyka upp gällande minnesproblematik eller andra beteendeförändringar som är förknippade med demenssjukdom.

Genom denna telefonkontakt kan vi komma överens om hembesök om det så önskas eller uppföljande telefonkontakt. Under terminen ordnar jag välbesökta anhörigutbildning. Jag gör individuella hembesök och även tillsammans med biståndshandläggare för att underlätta vardagen i hemmet genom hjälpinsatser. Anhöriga kan även komma till stadshuset för tidsbokade stödsamtal om man känner att man behöver få prata mer ostörd. Jag ordnar även trevliga anhörigträffar där man kan träffa andra anhöriga i samma situation och utbyta information och knyta nya kontakter.

Den här anhörigutbildningen, vad får man lära sig då?

Under anhörigutbildningarna får man mer kunskap genom föreläsningar om sjukdomen, bemötande och förhållningssätt och hjälp i hemmet. Man träffas fem gånger men det är valfritt att välja vilka gånger man vill delta på. I slutet av utbildningen är deltagarna nöjda eftersom de har fått ny kunskap och motivation och fått nya kontakter.

Vad tycker du som demenssjuksköterska att anhöriga ska tänka på när man har en närstående med minnesproblematik?

Det är viktigt att skaffa hjälp så tidigt som möjligt. Det är lättare att få in hjälp i början när personens minnesproblem inte är så omfattande. Det kan även vara ansträngande att vårda och stödja en närstående med demenssjukdom, så glöm inte bort dig själv. Det är viktigt att hitta egen typ av avkoppling som gör att du orkar med som anhörig. Du kan även fundera på om du vill träffa andra i samma situation. Många tycker det underlättar när man träffar andra som förstår.

Om du har en närstående som du är orolig för eller där du känner att allt inte står rätt till, vad ska man göra?

Du kan ringa till kommunens växel, 08-718 80 00 så blir du hänvisad till Äldreenheten. Där kommer du att få kontakt med en biståndshandläggare som du kan prata med och då beskriva situationen mer ingående. Biståndshandläggaren har möjlighet att bevilja hjälp i hemmet. Det är dock viktigt att veta att biståndshandläggaren inte kan göra något mot personens vilja men kan försöka motivera och uppmuntra till hjälp. Ofta kan även en läkarkontakt på vårdcentralen vara viktig för att personen ska få rätt medicinsk behandling. Du kan även ringa till mig för stöd och guidning.

Ofta är det ju barn som hjälper sina föräldrar. En vanlig fråga är ju att mamman/pappan nyligen har fått en demensdiagnos. Vad händer nu?

Det beror på hur din mammas/pappas livssituation ser ut. Har din närstående hemtjänst? Bor du lång borta? Är det dags att diskutera om att det behövs hjälp hemma? Alla situationer är så olika så stödet ser annorlunda ut från individ till individ. Därför är det viktigt att forma stödet individuellt utifrån hur just er situation ser ut.

Vad finns det för aktiviteter för personer med demenssjukdom?

Det finns dagverksamheter i Nacka som personer över 65 år kan besöka en till fem dagar i veckan. Man blir hämtad med taxi på morgonen och kommer hem på eftermiddagen. De ordnar aktiviteter, man får lagad mat och trevligt umgänge. Det finns även anhörigcafé dit man kan ta med sig sin närstående. Man kan även ansöka om promenadhjälp för att komma ut på promenader.

Ofta pratar vi om äldre personer som får minnesproblem. Vad finns det för stöd att få för yngre personer och deras anhöriga som drabbas av en demenssjukdom?

Att få en demenssjukdom är alltid ett svårt besked både för personen själv och för deras anhöriga oavsett åldern. Jag erbjuder stöd även för anhöriga till yngre personer och deras anhöriga även om de flesta jag träffar är äldre. Det finns speciella träffar och utbildning för yngre anhöriga (under 65 år) som jag kan ge information om. Det är ofta mycket värdefullt att träffa andra i samma situation.

Om du eller din närstående behöver hjälp i hemmet kan du vända dig till Nacka kommuns växel, 08-718 80 00 och be att få prata med en biståndshandläggare på enheten för funktionsnedsättning. De ger mer information om vad det finns för stöd för dig och din närstående att ansöka om.

Jag är helt slut. Vågar inte lämna min make ensam hemma. Vad ska jag göra?

Det är en ansträngande situation när man har en livskamrat som behöver mycket hjälp. Det finns en del hjälp som man kan ansöka om genom kommunens Äldreenhet och efter beslut få avlastning i vardagen. Det finns till exempel avlastningstimmar och vid dessa tillfällen kommer hemtjänstpersonalen hem och är med din make/maka/sambo medan du åker iväg. Dagverksamhet är en annan form av avlastning då du kan göra andra saker medan din make/maka/sambo åker dit. Om minnessjukdomen är långt gången kan man även ansöka om korttidsboende för att få avlastning och även detta söker man också via Äldreenheten där de tar beslut om detta.

Är det något mer som du vill förmedla till oss läsare?

Alla har inte en demenssjukdom trots glömska. Man kan glömma saker av andra skäl. Därför är det viktigt att man utreder minnesproblemen i tid och utesluter andra orsaker såsom andra sjukdomar som kan vara orsaken till symtomen som framkommit och gör att din närstående har blivit förändrad.

Sidan uppdaterades: