Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Intervju med Kerstin

Kerstin Benckert är Nacka kommuns anhörigkonsulent för anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar eller psykiska ohälsa.

Vad kan du hjälpa anhöriga med?

Jag försöker erbjuda ett så individuellt stöd som möjligt och utgår därför från varje enskild person. Jag kan ta fram information, berätta om rättigheter och möjligheter, och lotsa vidare till andra instanser. Jag kan också bidra med råd och stöd, fundera över strategier och förhållningssätt runt den närstående, eller helt enkelt bara lyssna och finnas där. Om anhöriga vill kan jag också vara med på träffar eller planeringsmöten.

Vad erbjuder kommunen för ytterligare stöd till anhöriga?

Den bästa avlastningen för anhöriga är ju att deras närstående får rätt hjälp, i form av insatser som är tillräckliga och fungerar väl. Men anhöriga har även rätt att söka stöd för egen del i form av behovsprövade insatser – till exempel avlastning eller annan hjälp i hemmet, föräldrastöd eller samordning av insatser.

Förutom att erbjuda individuellt stöd ordnar anhörigstödet samtalsgrupper inom olika områden, där anhöriga träffas och kan utbyta erfarenheter och stötta varandra. Vi ordnar även utbildningar, föreläsningar och temakvällar, där vi bjuder in till en kort föreläsning med efterföljande gemensamt samtal.

Vad vill de flesta anhöriga ha hjälp med?

Det är väldigt olika. Vissa vill veta vad de har för möjligheter eller rättigheter medan andra söker hjälp i en specifik situation eller i samband med ändrade förutsättningar. Ofta handlar det om att fundera runt lösningar både för den närstående och för den anhörige.

Hur hittar anhöriga till er?

Anhörigkonsulenterna kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida, under www.nacka.se/anhorigstod. I kalendariet hittar man alla våra föreläsningar, utbildningar och samtalsträffar. Mycket annonseras också i lokalpressen eller informeras om på biblioteken. Vi har dessutom ett Facebookkonto. Vi arbetar även för att lyfta anhörigperspektivet hos alla anställda i kommunen, så att de blir medvetna om anhörigas behov och kan informera om det stöd som finns.

Varför blev du anhörigkonsulent?

Jag har själv två vuxna barn med funktionsnedsättningar och vet hur mycket tid det kräver och hur tufft det kan vara att få vardagen att fungera. I mitt tidigare arbete som metodhandledare kom jag också i kontakt med många anhöriga och vet att behovet av hjälp kan vara stort.

Själv visste jag inte ens om att anhörigstöd fanns och vill därför försöka nå ut även till dem som kanske inte orkar leta själva. Jag vill gärna vara det stöd jag själv en gång hade behövt.

Sidan uppdaterades: