Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nacka stad

Utställning om Nacka stad och tunnelbanan till Nacka

I Nacka Forum presenterar Nacka kommun, tillsammans med Region Stockholm, Nacka stad och tunnelbanan till Nacka. Här berättar vi om vad som planeras och byggs, nu och de närmaste åren.

Välkommen till kommunens och Region Stockholms utställning om Nacka stad och tunnelbanan. Du hittar oss på plan 1 i Nacka Forum, bredvid Nacka te- och kaffehandel.

Nacka stad - nära och nyskapande

Staden som nu växer fram på västra Sicklaön är inne i ett starkt utvecklingsskede. Här skapas en levande stadsmiljö med varierad bebyggelse och gestaltning. 13 500 nya bostäder byggs och 10 000 nya arbetsplatser skapas i takt med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Nacka. Den nya tunnelbanan gör avstånden kortare mellan Nacka, söderort och Stockholm.

Nacka stad har en egen karaktär som tar med sig arvet från industriområdena i Sickla, Kvarnholmen och Nacka strand in i framtiden. Vi bygger hållbart och klimatsmart med hjälp av nya, innovativa lösningar. Här kan du hitta du stadens puls, inbjudande mötesplatser och inspirerande kultur. Samtidigt värnar vi om det gröna och bevarar mycket av vår natur orörd.

Livet mellan husen är lika viktigt som byggnaderna. Alla ska kunna trivas, må bra och känna sig trygga i det gemensamma rummet. Parker och torg ger utrymme för både avkoppling och aktivitet. Vi skapar och lyfter fram nya stråk för att enkelt nå ut till naturområden, badsjöar och strandpromenader.

Satsningar på infrastruktur

När Nacka växer och utvecklas krävs ett förändrat sätt att se på resande. Det ska vara enkelt att välja effektiva resor med låg klimatpåverkan. I takt med att Nacka utvecklas görs stora satsningar på infrastrukturen. Nya tunnelbanan med stationer i Sickla, Järla och Nacka, Mötesplats Nacka, en ny Skurubro och ombyggnaden av Värmdövägen till stadsgata är några av de stora projekten. Fortsatta satsningar på gång- och cykelbanor i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö bjuder in till både promenader och cykelturer. Vi satsar även på fler laddplatser för elfordon.

Vi tror att du kommer att trivas. Visionen som ligger till grund för utvecklingen av Nacka stad har nämligen vuxit fram i dialog med dina grannar. Dig också kanske? Vi hoppas att du ska känna stolthet och engagemang när vi bygger en hållbar stad tillsammans.

Nacka stad består av sex områden: Henriksdal, Kvarnholmen, Sickla, Centrala Nacka, Nacka strand och Bergs gård. Varje område har sin särart och inriktning. I takt med att staden växer fram ser vi till att skolor, förskolor och äldreboenden, idrottsmöjligheter och andra viktiga funktioner finns på plats.

Planeringen – och utbyggnaden – har kommit olika långt i olika delar av Nacka stad. Läs mer om alla olika aktuella projekt i den interaktiva skärmen här i utställningen eller på nacka.se/stad

Visionen för Nacka stad

Här är det nära till allt – mötesplatser, natur och kultur – stadens puls, lugna platser och varandra

Här är det enkelt att leva och arbeta – att gå, cykla och åka kollektivt

Här får du möta det oväntade – en mångfald av arkitektur, uttryck och människor – med ett aktivt liv mellan husen

Här skapar vi en levande och hållbar stad för alla – där det kuperade landskapet, vattnet och platsens historia ger staden karaktär

Här utvecklar vi staden i samspel med andra – tänker nytt, långsiktigt och innovativt.

Läs mer om hur visionen för Nacka stad togs fram

Sidan uppdaterades: