Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Samråd upphävande av delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 inom planerat naturreservat för Rensättra i Boo

Upphävandeförslaget är utsänt på samråd mellan den 26 maj 2020 till och med 12 augusti 2020.

Ett förslag till upphävande föreslås för delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 inom planerat naturreservat för Rensättra. Arbetet med att göra området till naturreservat pågår och för att reservatet ska kunna bildas behöver de delar av stads- och detaljplanerna som omfattas av det planerade naturreservatet först upphävas eftersom ett naturreservat inte får strida mot gällande detaljplaner.

Syfte med att göra Rensättra till naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer. Arbetet med att göra Rensättra till naturreservat pågår i ett separat ärende, mer information finns på kommunens hemsida: www.nacka.se/rensattra-naturreservat

Samrådstid

Under tiden 26 maj 2020 till och med 12 augusti 2020 finns upphävandeförslaget är utsällt för samråd. Förslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar

Delegationsbeslut.pdf
Planbeskrivning.pdf
illustrationskarta.pdf
Plankarta_upphävande_del_av_DP64.pdf
Plankarta_upphävande_del_av_DP74.pdf
Plankarta_upphävande_del_av_DP80.pdf
Plankarta_upphävande_del_av_DP98.pdf
Plankarta_upphävande_del_av_S259.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter på föreslaget upphävande för del av detaljplanerna ska skriftligen ha kommit in senast den 12 augusti 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter skickas till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2019/125 i ämnesraden

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2019/125
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades: