Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Frågor och Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om evakueringen av Stavsborgsskolan

Fråga:
Skolans verksamhet ska flyttas till tillfälliga paviljonger men även till två befintliga byggnader, vilka byggnader är det?
Svar:
Skolan kommer att evakueras till Strandparksskolan. I dagsläget finns det tre byggnader på dessa två tomter som är tomma. Hus A och D på Strandparksskolan kommer att rustas upp och användas vid evakueringen medan den före detta förskolan kommer att rivas för att ge plats åt paviljonger. Hus A kommer att användas till kök och matsal samt till specialsalar som träslöjd, syslöjd och kemilab. Hus D kommer att innehålla två hemklassrum när upprustningen är klar.

Fråga:
Hur går det för Dibber/Inspiras verksamhet under evakueringen?
Svar:
Dibber/Inspira använder i dagsläget hus B och C på Strandparksskolan. Under evakueringstiden kommer Dibber/Inspira att finnas kvar i samma lokaler.

Fråga:
Skolan kommer att få utökad idrott på skolschemat, har man tagit hänsyn till detta under evakueringstiden?
Svar:
Ja. Det finns en liten gymnastiksal i hus A som kommer att finnas kvar och användas för redskapsgymnastik. För att tillgodose skolans ökade krav på antalet idrottstimmar kommer även ett tillfälligt idrottstält att sättas upp vid Strandparksskolan. Tältet kommer att vara delbart dela så att två klasser kan ha idrottslektion samtidigt. På detta sätt kan tre idrottslektioner pågå parallellt, vilket täcker både Inspira/Dibbers och Stavsborgsskolans behov.

Fråga:
Stavsborgsskolans befintliga idrottshall är för liten för att kunna nyttjas av idrottsföreningarna, är det temporära idrottstältet tillräckligt stort?
Svar:
Ja, det temporära idrottstältet kommer att ha de mått som idrottsföreningarna efterfrågar.

Fråga:
Hur ser det ut med samnyttjande av skollokaler efter skoltid?
Svar:
Projektet har en dialog med Nacka kommuns samhällsplanerare och har tagit hänsyn till de önskemål som finns när det gäller samnyttjande av lokalerna. Exakt hur detta kommer att se ut är ännu inte helt klart men arbetet pågår.

Sidan uppdaterades: