Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ersättningslokaler till Stavsborgsskolan

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar att bygga en ny modern skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger. Inför bygget av den nya skolan behöver skolans verksamhet tillfälligt flyttas till ersättningslokaler. Därför kommer kommunen att rusta upp två befintliga byggnader och komplettera med paviljonger och ett temporärt idrottstält vid nuvarande Standparksskolan.

Sandra Davidsson

Sandra Davidsson

Byggprojektledare

08-718 82 26

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu är de två paviljongerna och idrottstältet på plats och ombyggnationen av Strandparksskolans två byggnader klar. Det som återstår är invändigt arbete och markarbete för att en skapa en bra skolgård, parkeringsytor och gångvägar.

Skolans verksamhet flyttar in i de tillfälliga lokalerna direkt efter skolavslutningen i juni för att vara redo när höstterminen startar i augusti 2021.

Idrottstältet kan bokas från mitten av juli 2021

Ett tält motsvarande en fullstor idrottshall ersätter den tidigare mindre idrottshallen. I tältet kommer det vara möjligt att spela fotboll, basket och handboll. Idrottstältet kan bokas av föreningar och skolor från mitten av juli 2021.

Nya skolan ska stå klar höstterminen 2023

De tillfälliga lokalerna kommer att användas fram till höstterminen 2023 då nya skolan ska vara klar.

Här kan du läsa mer om planeringen av nya Stavsborgsskolan

Markplan20191114_Nya stavsborgsskolan.jpg

Planritningen ovan är en översiktlig arbetsskiss som kan komma att justeras.

Paviljong_gul_nya stavsborg.jpg

Paviljong_blå_nya stavsborg.jpg

Exempel på hur skolpaviljongerna kan se ut.

Sidan uppdaterades: