Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ersättningslokaler till Stavsborgsskolan

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar att bygga en ny modern skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger. Inför bygget av den nya skolan behöver skolans verksamhet tillfälligt flyttas till ersättningslokaler. Därför kommer kommunen att rusta upp två befintliga byggnader och komplettera med paviljonger och ett temporärt idrottstält vid nuvarande Standparksskolan.

Sandra Davidsson

Sandra Davidsson

Projektingenjör/Biträdande projektledare

08-718 82 26

Vad händer nu och i nästa steg?

Medan Nya Stavsborgsskolan byggs kommer skolverksamheten tillfälligt att flyttas till tillfälliga lokaler. Här kan du följa arbetet med att ställa iordning dem.

Markarbeten

Markarbeten i form av schaktning och grundläggning för de två modulbyggnaderna och idrottstältet är så gott som klara. Samtidigt har markschakter för avlopp, vatten och el och fiber gjorts till de olika byggnaderna. Under våren kommer planering för att få till en bra skolgård, parkeringsytor och gångvägar till idrottstältet att göras.

Modulbyggnader

Det blir två modulbyggnader. Den största står på plats sedan i mitten av november och där pågår nu invändiga arbeten. Den andra modulbyggnaden som ska stå närmst den gamla Strandparksskolan beräknas levereras under mars 2021.

Idrottstältet

Idrottstältet levereras och börjar monteras i januari 2021. I början av mars kommer de tillhörande omklädningsrummen och sedan pågår installationsarbeten i dem och i tältet fram till slutet av april.

Upprustning av befintliga byggnader

Arbetena påbörjas under januari 2021.

Entreprenörer

• Upphandlad paviljongleverantör är Adapteo AB
• Upphandlad tältleverantör är Halltec i Sverige AB
• Upphandlad markentreprenör är Bite mark och anläggning Sverige AB
• Upphandlad byggfirma för renovering av befintliga byggnader är Ekensbergs Byggnads AB

Ovan ser du en del av ytan där de tillfälliga skolpaviljongerna och idrottstältet ska byggas. Nu är rivningen av gamla förskolan klar och markarbeten har påbörjats. Träd och stubbar har tagits bort för att tältet ska få plats. Arbetet med parkeringsytor har också börjat.

  • Bygglov för tillfälliga paviljonger, tillfälligt idrottstält samt parkeringsplatser har vunnit laga kraft.
  • Upphandlad paviljongleverantör är Adapteo AB
  • Upphandlad tältleverantör är Halltec i Sverige AB
  • Upphandlad markentreprenör är Bite mark och anläggning Sverige AB
  • Upphandling av upprustning av befintliga byggnader pågår.

Strandpark_evakuering.jpgOvan ser du en del av ytan där de tillfälliga skolpaviljongerna och idrottstältet ska byggas.

Här kan du läsa mer om planeringen av nya Stavsborgsskolan

Markplan20191114_Nya stavsborgsskolan.jpg

Planritningen ovan är en översiktlig arbetsskiss som kan komma att justeras.

Paviljong_gul_nya stavsborg.jpg

Paviljong_blå_nya stavsborg.jpg

Exempel på hur skolpaviljongerna kan se ut.

Sidan uppdaterades: