Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gång- och cykelvägen på Lovisedalsvägen förbättras

Lovisedalsvägen ska göras säkrare för gående och cyklister. Vecka 17 påbörjas arbetet med att bredda den befintliga gång- och cykelvägen. Arbetet beräknas pågå i 1-2 veckor.

Vad ska göras?

Nacka kommun bygger ut den befintliga gång- och cykelvägen så att det blir bredare och säkrare än idag. Sträckan som ska breddas är cirka 70 meter och löper längs med Lovisedalsvägen, från Solvägen och upp mot Sigfridsborgsskolan. Den nya gång- och cykelbanan blir 2 meter bred och får ny asfalt samt väglinjemålning så att det blir tydligt för gående och cyklister.

Varför gör vi detta?

Arbetet utförs för att göra det säkrare för barn och unga som går och cyklar till Sigfridsborgsskolan samt för att koppla ihop cykeltrafiken mellan Loviselundsvägen och Evalundsvägen.

Påverkan under och efter byggtiden?

Vissa störande arbeten kan förekomma dagtid, mellan cirka klockan 08.00 och 17.00. Alla trafikslag kan passera under byggtiden. Tänk gärna på att hålla farten nere om du kör bil förbi arbetsområdet!

När vi är färdiga får vi en säkrare och tryggare trafikmiljö.

Kontaktuppgifter:

Lovisedalsvägen_NYkarta.jpg

Kartan visar var gång- och cykelvägen breddas med en röd markering.

Sidan uppdaterades: