Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Parkkvarteren

Parkkvarteren, mellan Nacka stadshus och Nacka Forum, är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel. I området planeras det för två kvarter, Parkkvarter 1 och Parkkvarter 2.

Maria Holmström

Maria Holmström

Projektledare

Profilbild saknas

Torkel Lindgren

planarkitekt

Bebyggelsen i Parkkvarteren ska bidra till att området utvecklas till en levande och attraktiv del av Centrala Nacka. Här kommer det finnas bostäder, verksamheter och ett levande torg som binder samman den angränsande Stadshusparken med den nya bebyggelsen och Nacka Forum.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd för Parkkvarter 2 pågår från den 1 februari till den 14 mars 2024. Öppet hus 15 februari, kl 17-19 i Nacka stadshus. Välkomna!
  • Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2022 om ett nytt inriktningsbeslut för Parkkvarteren. Här kan du läsa beslutet. (PDF-dokument, 176 kB)
  • Det finns en startpromemoria för projektet från 2019 och dess syfte revideras i och med detta inriktningsbeslut med att det planerade parkområdet kring Stadshuset utgår ur stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren för att istället bli ett eget stadsbyggnadsprojekt med namnet Stadshusparken.
  • Detaljplanen för Parkkvarter 2 planeras att antas under slutet av 2025.

Sidan uppdaterades: