Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gräs, gångväg, människor och träd. En stadspark omgiven av de framtida husen.

Parkkvarteren

Parkkvarteren är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel. Det blir en park framför stadshuset, ett torg och nya naturbana stadskvarter med bostäder och lokaler i bottenvåningarna. Här planeras också ett högt hus, kallat Discus, med bostäder, kontor och lokaler, samt entré till tunnelbanan.

Maria Holmström

Maria Holmström

Projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft

Parkkvarteren ligger mellan Nacka stadshus och Nacka Forum.

Parkkvarteren är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.

Här planeras en grön stadspark framför stadshuset och ett levande torg som binder samman parken med den nya bebyggelsen. Nya gångbanor gör parken tillgänglig och det blir lätt att ta sig till den kommande tunnelbanan.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Den naturbana markanvisningstävlingen för Parkkvarter 2, som pågick den 16 september till den 15 oktober 2021, är avslutad. Det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som får uppdraget att bygga ett naturbant stadskvarter med cirka 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka. Det beslutade kommunstyrelsen i sitt sammanträde den 24 januari 2022.
 • Här hittar du de politiska handlingarna, såsom tjänsteskrivelse och följande bilagor: utvärdering, öppningsprotokoll, summering och inbjudan till tävlingen.
 • Om du önskar att ta del av handlingar i ärendet avseende den naturbana markanvisningstävlingen, vänligen kontakta registrator.exploatering@nacka.se.
 • Samråd för Parkkvarter 2 är planerat att hållas under 2023.

 • Detaljplanen för Parkkvarter 2 planeras vara klar i slutet av 2024.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: