Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Henriksdalsbacken och Henriksdalshöjden

På båda sidor av Henriksdalsbacken planeras för ny bebyggelse med cirka 450 bostäder. Här ska det bli ett tryggt och levande gaturum. Bebyggelsen längs den östra sidan blir lägre och mer begränsad, för att möta topografin och stärka närheten och tillgängligheten till skogsområdet. Vändslingan vid Henriksdalsberget föreslås bli ett torg som får liv och rörelse genom att bostäder och lokaler öppnar sig mot platsen. Det ska också byggas en förskola med mellan fyra och sex avdelningar i området. På Henriksdalshöjden föreslås mellan 40 och 50 bostäder i en ny byggnad som ersätter den nuvarande låga byggnaden på bostadsrättsföreningens mark.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt/ PLANSAMORDNARE

Vad händer nu och i nästa steg?

Ny detaljplaneindelning

Området har delats in i två nya detaljplaner: Henriksdalsbacken, som ligger på kommunal mark, och Henriksdalshöjden, som ligger på mark som tillhör bostadrättsföreningen Svindersvik i Nacka.

Ökad tillgänglighet till området

En gång- och cykelbro till Sickla och övriga Nacka, samt den kommande tunnelbanans station vid Sickla ska utredas i ett tidigt skede av projektet. En hiss mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen ska också utredas,.

Sidan uppdaterades: