Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Idrottshallar vid Ektorpsvägen

En ny detaljplan för en fastighet vid Ektorp, norr om Värmdöleden, ska göra det möjligt att bygga en tennis- och paddelhall, samt två ishallar.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 17 augusti 2021 fattade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslut om att ändra inriktningen på planarbetet. Beslutet innebär att planen endast ska omfatta tennis- och padelhall. De två ishallarna utgår alltså ur planförslaget. Den nya inriktningen ska även ta upp av kommunstyrelsen, preliminärt på mötet den 6 september.
  • Det nya planförslaget var utställt för granskning under tiden 21 augusti 2020 till och med 2 oktober 2020.
  • Nedan finns frågor och svar samt en film från mötet.
  • Granskningshandlingarna finns under "Granskning 2" under STATUS OCH HANDLINGAR.

Frågor och svar från digitalt granskningsmöte

Onsdagen 16 september genomfördes ett digitalt granskningsmöte med representanter från kommunen. Inför mötet kunde frågor skickas in i förväg. Här kan du läsa alla frågor vi fick in före mötet och svar på dem.

Här finns frågorna som kom in under mötet den 16 september. (PDF-dokument, 101 kB)

Saknar du svar på någon fråga, eller undrar du något mer? Välkommen att kontakta oss igen.

Om projektet

I december 2019 beslutades att planprojektet för Tennishall vid Ektorpsvägen, med diarienummer MSN 2015/94-214, övergår till ett stadsbyggnadsprojekt med anledning av att planområdet föreslogs utökas för att möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet (ishallar). Detaljplanens namn blev istället Idrottshallar vid Ektorpsvägen med diarienumret KFKS 2019/1136. Detaljplanen för Tennishall vid Ektorpsvägen har varit på samråd och granskning, och det utökade projektet fortsätter i samma detaljplaneprocess. Eftersom planförslaget har ändrats avsevärt sedan granskningen ska en ny granskning genomföras så att allmänhet och remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnader för idrottsverksamhet, samt möjliggöra parkering till dessa. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gång- och cykelväg till Nyckelvikens naturreservat.

Planförslaget möjliggör för två ishallar och en tennishall inrymmande 6 tennisbanor och 3 padelbanor. Parkeringsgarage möjliggörs i tennishallens markplan samt under ishallen. Markparkering finns mellan hallarna. Idrottshallarna ligger i direkt anslutning till Nyckelvikens naturreservat och även nära befintlig bostadsbebyggelse. Byggnaderna måste därför utformas med hänsyn till dessa med en gestaltning som visuellt tar ned byggnadernas skala genom att gestaltas med variationsrik fasad i naturnära kulörer så att byggnaderna bättre smälter in i omgivningen och blir mindre framträdande.

Tennishallen, vy från öster. Till vänster syns slänten upp mot Värmdöleden. I delen mot parkeringen finns parkeringsgaraget i markplanet och ovan detta padelhallen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: