Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Närbild på husfasader invid en utomhustrappa.

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Här, i den del av Nacka strand som ligger närmast tunneln, planeras för cirka 400 nya bostäder och cirka 2500 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Även förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet.

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • På höjden, vid Lokomobilvägen förbereds för cirka 200 nya bostäder. Under 2021 börjar husen att byggas och under 2022 ska de första bostäderna stå klara för inflyttning.
  • Markarbete och sprängning är klart. Även en bottenplatta för husen har gjutits.
  • Under sommaren 2021 fortsätter grundläggningen av byggnaderna. Från vecka 33 börjar arbetet att montera en betongstomme som ska vara på plats vid årsskiftet 2021/2022. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
  • Leveranserna av betongstommen sker med lastbilar. Gående och cyklister leds därför om, följ hänvisningsskyltar för säker framkomlighet.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljödomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft, se handlingar under rubriken Status och handlingar.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand, detaljplan 4, antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. . (PDF-dokument, 196 kB)
  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 16 januari 2019. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod 1: 19 augusti - 14 september 2016
Granskningsperiod 2: 14 juni - 11 augusti 2017
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 11 december 2017
Laga kraft: 16 januari 2019

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: