Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Här, i den del av Nacka strand som ligger närmast tunneln, planeras för cirka 400 nya bostäder och cirka 2500 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Även förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet.

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • På höjden, vid Lokomobilvägen förbereds för cirka 200 nya bostäder. Under 2021 börjar husen att byggas och under 2022 ska de första bostäderna stå klara för inflyttning. Markarbete och sprängning är klart. Nu gjuts en bottenplatta för husen och efter sommaren kommer en betongstomme att börja monteras upp som ska vara på plats vid årsskiftet 2021/2022. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljödomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft, se handlingar under rubriken Status och handlingar.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand, detaljplan 4, antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. . (PDF-dokument, 196 kB)
  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 16 januari 2019. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod 1: 19 augusti - 14 september 2016
Granskningsperiod 2: 14 juni - 11 augusti 2017
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 11 december 2017
Laga kraft: 16 januari 2019

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: