Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Närbild på husfasader invid en utomhustrappa.

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Här, i den del av Nacka strand som ligger närmast tunneln, planeras för cirka 400 nya bostäder och cirka 2500 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Även förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet.

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • 16 februari genomfördes en Workshop kring utvecklingen av Västra Hällmarksparken. Vi kommer att berätta mer om resultatet framöver.
  • På höjden, vid Lokomobilvägen byggs cirka 200 nya bostäder i flera etapper. Markarbete och sprängning är klart och bostäderna i den första etappen är färdiga. Efter årsskiftet 2022 färdigställs gårdar och takterrasser, samtidigt som husen för de sista etapperna börjar byggas. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
  • Leveranserna av husens betongstommar sker med lastbilar. Gående och cyklister leds därför om, följ hänvisningsskyltar för säker framkomlighet.
  • I kommunfullmäktige den 18 oktober 2021 togs beslut om genomförandet vilket innebär att utbyggnads-PM och budget för genomförandet är fastställt. Läs handlingarna här.

Detaljplanering

Detaljplanen för Södra Nacka strand,  (PDF-dokument, 196 kB), antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 16 januari 2019. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder göras, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod 1: 19 augusti - 14 september 2016
Granskningsperiod 2: 14 juni - 11 augusti 2017
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 11 december 2017
Laga kraft: 16 januari 2019

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: