Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Närbild på husfasader invid en utomhustrappa.

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Här, i den del av Nacka strand som ligger närmast tunneln, planeras för cirka 400 nya bostäder och cirka 2500 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Även förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet.

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Vid korsningen Augustendalsvägen/Lokomobilvägen har det byggts cirka 200 lägenheter. Inflyttning pågår och är klar i början av 2024. Läs mer på byggaktör Besqabs webbsida.
  • Detaljplanen möjliggör byggnation av ytterligare bostadskvarter men på grund av inbromsningen på bostadsmarknaden kan exploatören Klövern inte säga när en byggnation av bostadskvarteren kan starta. För ytterligare information kontakta exploatören Klövern.
  • Projektering pågår för allmän plats, som gator och park. När projekteringen är klar ska en entreprenad handlas upp.
  • 16 februari 2023 genomfördes en workshop kring utvecklingen av Västra Hällmarksparken. Projektering avvaktar på grund av beroenden av kringliggande projekt och vi kommer att berätta mer om resultatet framöver.
  • I kommunfullmäktige den 18 oktober 2021 togs beslut om genomförande vilket innebär att utbyggnads-PM och budget för genomförande är fastställt. Läs handlingarna här.

Nacka strand, DP4_webb.jpg

Detaljplanering

Detaljplanen för Södra Nacka strand,  (PDF-dokument, 196 kB), antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 16 januari 2019. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder göras, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod 1: 19 augusti - 14 september 2016
Granskningsperiod 2: 14 juni - 11 augusti 2017
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 11 december 2017
Laga kraft: 16 januari 2019

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: