Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Cirka 400 bostäder och cirka 2 500 kvm verksamhetslokaler planeras i den del av Nacka strand som ligger närmast tunnelmynningen. Förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet. Södra Nacka strand är en del av Nacka stad.

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Kommunens projektledare

070-431 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektering inför utbyggnad påbörjades våren 2020 och pågår. Utbyggnad planeras ske under 2021 och först ut är Besqab som påbörjat markarbeten vid tunnelmynningen. Vid frågor om markarbetet, mejla info@besqab.se eller ring 08-409 416 00.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljödomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft, handlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand, detaljplan 4, antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. . (PDF-dokument, 196 kB)
  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 16 januari 2019. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod 1: 19 augusti - 14 september 2016
Granskningsperiod 2: 14 juni - 11 augusti 2017
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 11 december 2017
Laga kraft: 16 januari 2019

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: