Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Människor som utövar olika  sporter.

Myrsjö Sportcentrum

Ett större lokalt sport- och idrottskluster med simhall. Möjlighet att skapa nya verksamheter och utveckla befintliga, nära Orminge centrum och Myrsjöskolan.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Myrsjö simhall kommer att byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept med minskad energiförbrukning vid byggnation och drift, ökad livslängd för byggnaden med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för de badande.

HemTag Fastigheter AB kommer att bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge. Den beräknas vara klar tidigast 2027.
Läs mer om planerna för simhallen i Orminge här.

Kommunfullmäktiges antagandebeslut överklagades till mark- och miljödomstolen i juni 2020, och den 18 december 2020 meddelade domstolen att överklagandena avslås. Domen överklagades inte och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft den 8 januari 2021.

Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020, § 142  (PDF-dokument, 179 kB) antagit planförslaget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 18 mars 2020, § 48, tillstyrkt planförslaget, MSN § 48.pdf.

Handlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Bakgrund

Projektet startade i och med att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände start-pm den 2 maj 2017. Läs protokollet.

Nacka växer och det behövs tre nya simhallar i kommunen. En av dem är tänkt att ligga i Myrsjö i Orminge. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga en ny idrottshall, till exempel en ishall.

Detaljplanen kommer att vara en del av hela fastighetsprojektet Myrsjö sportcentrum. Den beräknas kunna antas under första halvan av år 2020.

Montessorihuset, en nybyggd förskola i området, ska kunna ligga kvar i närheten av det framväxande sportcentret.

Tidigare skeden

Under oktober - november 2019 fanns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall och på bilblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum.

Under juni - augsuti 2017 var detaljplaneförslaget ute för samråd.

Sidan uppdaterades: