Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka får ny simhall med nytt koncept

Nacka får en ny simhall och blir först med ett helt nytt och hållbart koncept för att bygga simhall. Det står klart sedan kommunstyrelsen fattat beslut om att fastighetsbolaget HemTag Fastigheter AB kommer att bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge. Simhallen kommer förutom en huvudbassäng och multibassäng att innehålla gym med utrymme för gruppträning och studieplatser för unga. Den planeras att stå klar hösten 2025.

– Jag är glad och stolt över det resultat som har kommit av upphandlingen som kommer att resultera i en unik bad- och friskvårdsanläggning i Myrsjö. Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– Nu tar vi nästa steg mot att förverkliga något som är ett utmärkt tillskott såväl till Orminge och Myrsjö sportcentrum som till hela kommunen. Vi kommer få en simhall för medborgare i alla åldrar och med ett utbud som riktar sig till alla typer av målgrupper. Idrotten spelar en viktig roll i Nacka, och under de närmaste åren kommer vi att skapa ännu bättre förutsättningar för Nackabor och kommunens simföreningar att utöva idrott och motion. Simhallen kommer inte bara öka möjligheten för fler att tillförskaffa sig livsviktig simkunnighet och vattenvana utan blir även en mötesplats för glädje och gemenskap vilket främjar folkhälsan, säger fritidsnämndens ordförande Karin Teljstedt (KD).

Myrsjö simhall kommer att byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept med minskad energiförbrukning vid byggnation och drift, ökad livslängd för byggnaden med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för de badande. Byggnaden kommer också att generera ett väsentligt lägre CO2-avtryck, cirka 30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda anläggningar.

Myrsjö simhall interiör

Den nya simhallen kommer att kunna ta emot 200 000 besök per år och erbjuda ett stort utbud av kurser och aktiviteter för medborgare i alla åldrar, från babysim till seniorverksamhet. Den kommer att ha en motions- och träningsbassäng om 25 meter med åtta tävlingsbanor och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. I simhallen kommer det dessutom att finnas

  • Två bassänger för lek- och familjebad med mindre rutschkanor och möjlighet att nyttja det ena badet även till simundervisning eller gruppaktivitet.
  • Familjebastu
  • Studieplatser för skolungdom/föreningsaktiva ungdomar
  • Gym och gruppträningssal i anläggningen och utegym öppet för alla

Den överenskomna avtalstiden mellan Nacka kommun och HemTag Fastigheter AB omfattar 33 år med möjlighet till förlängning med 5 år i sänder. Årskostnaden för kommunen uppgår till 23 900 000 kr.

Den nya hallen planeras stå klar hösten 2025 och blir Nackas tredje simhall. Inom de närmaste åren öppnar det nya Näckenbadet och nu pågår planeringen inför ny simhall i Järlahöjden. De tre simhallarna kommer att komplettera varandra och erbjuda ett stort och brett utbud för föreningar, skolor och allmänhet.

Sidan uppdaterades: