Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sarvträsk

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 117 nya bostäder i fyra till sju våningar.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Granskning av detaljplanen planeras under kvartal 2, 2020.
  • Kommunen söker nu tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk. Samråd inför miljöprövningen pågår under tiden 12 november till och med 3 december 2018.
    Läs mer och hämta dokument: Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning
  • Samrådstiden för detaljplanen är nu avslutad. Under samrådstiden 28 maj 2018 till den 2 juli 2018 var förslaget ute på samråd. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och kommunen kommer att bearbeta förslaget vidare.

Projektets syfte

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 117 nya bostäder i fyra till sju våningar. De olika byggnaderna inom kvarteret ges ett eget uttryck men hålls samman av materialval, detaljutformning, och gårdsmiljö. Nyanser och material i grönt kännetecknar bebyggelsen, liksom återkommande detaljer i trä. Lokaler föreslås inrymmas i bottenplan ut mot Mensättravägen för att skapa mer liv och rörelse i området.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.