Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ormingehus

Här planeras för cirka 320 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Profilbild saknas

Monika Stenberg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus har delats upp till två detaljplaner (detaljplan Ormingehus och detaljplan Svarträsk). Detta är på grund av vattentillståndet som kommunen behöver söka för detaljplan Sarvträsk. Tillståndet rör utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.

Granskning

Under tiden 19 december 2018 till och med 28 januari 2019 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Handlingarna från granskningen finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Projektets syfte

Här planeras för cirka 370 nya bostäder i fyra-sju våningar. Ett av husen planeras bli ett nytt landmärke i form av ett höghus med 16 våningar. Husen vid Kanholmsvägen och Edövägen får butikslokaler i bottenplan för att skapa en levande gatumiljö. Den befintliga byggnaden, Röda längan är ett kulturminne och ska bevaras men utvecklas med tre nya våningar, balkonger och totalt 55 nya bostäder. Utanför ligger idag Röda torget som får en allmän lekplats och utvecklas till en attraktiv mötesplats. Inom projektet planeras för 6 nya förskoleavdelningar, ett serviceboende och ett äldreboende.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk och Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.