Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild på gräs, buskar, träd och människor

Rörsundsviken 2

Detaljplanen har ändrats för Rörsundsviken 2 i norra Boo, så att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir möjlig. Vägföreningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av vägar samt dagvatten. Utbyggnaden sker samtidigt med Riset-Sångfågelvägen.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor. För enkla planer kan arbetet starta efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas. Här innebär planen en ändring genom tillägg till en äldre detaljplan.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för va-utbyggnaden. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Nacka kommun har lämnat över projektet till Nacka vatten och avfall som kommer att svara för utbyggnaden av vatten och avlopp inom området.
 • Risets Vägförening har rustat upp vägarna inom området.
 • Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i området Rörsundsviken 2 måste ske samtidigt som område B. Information uppdateras löpande på sidan för område B som även gäller för Rörsundsviken 2.

utbyggnad

Vägföreningen ska behålla ansvaret för alla allmänna platser som vägar, parker, grönområden och lekplatser medan kommunen ska ansvara för den kommunala vatten- och avloppsanläggning som byggs. Vägföreningen behåller ansvaret för hanteringen av dagvatten.

Kommunen ska lägga ned va-anläggningen i vägföreningens vägar och har slutit ett genomförandeavtal med vägföreningen. Eftersom vägföreningen ska ha kvar ansvaret för vägarna gör kommunen enbart en va-projektering. Vägarna ska klara att va-ledningarna läggs ned - om de inte gör det ska vägföreningen rusta upp vägarna till den standard som krävs.

Detaljplanen för Riset- Sångfågelvägen har nu vunnit laga kraft och förberedelser pågår för genomförande av båda projekten.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: