Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Riset-Sångfågelvägen (område B)

I det här bostadsområdet i norra Boo ska vi bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Befintliga bostadsfastigheter får större byggrättigheter, men områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Risets Vägförening upprättar handlingar för ombyggnad av vägar inom område B.
  • Ombyggnad av vägar och utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inom område B måste vänta tills delar av Vikingshillsvägen är ombyggd och vägen kan användas på normalt vis. Under ombyggnaden av Vikingshillsvägen klarar vägen inte de tunga transporter som blir följden av en ombyggnad i område B.
  • Kommunens entreprenör Veidekke AB bygger om Vikingshillsvägen med tillhörande vatten och avlopp. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden och planeras vara klart under kvartal 4 2019.

förberedelser för utbyggnad

Vägföreningen ska behålla ansvaret för alla allmänna platser som vägar, parker, grönområden och lekplatser medan kommunen ska ansvara för den kommunala vatten- och avloppsanläggning som byggs.
Eftersom kommunen ska förlägga va-anläggningen i vägföreningens vägar krävs det ett nära samarbete mellan parterna. I ett genomförandeavtal mellan kommunen och vägföreningen reglerar man parternas inbördes ansvar, ekonomi, i samband med utbyggnaden. Vägarna ska klara att va-ledningarna läggs ned - om de inte gör det ska vägföreningen rusta upp vägarna till den standard som krävs.

Vägföreningen har ansökt om förrättning hos Lantmäteriet för att dels lösa in allmän plats och dels bilda en sektion för uttag av kostnader för vägen av boende i området. Lantmäteriet har ganska långa handläggningstider.

Om både kommunen och vägföreningen ska utföra arbeten kan parterna antingen handla upp egna entreprenör, eller så kan vägföreningen använda kommunens entreprenör och stå för de kostnader som beror på vägupprustningen.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.