Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Riset-Sångfågelvägen (område B)

I det här bostadsområdet i norra Boo ska vi bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Befintliga bostadsfastigheter får större byggrättigheter, men områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nacka kommun har lämnat över projektet till Nacka vatten och avfall som kommer att svara för utbyggnaden av vatten och avlopp inom området.
  • Risets Vägförening har rustat upp vägarna inom området.
  • Eftersom det är brist på etableringsområden kan inte alla områden i norra Boo byggas ut samtidigt. Nacka vatten och avfall påbörjade utbyggnaden av vatten och spillvatten i område G, Sydöstra Kummelnäs, i september 2020. Område G förväntas vara klart till sommaren 2022. Område B och Rörsundviken 2 kan eventuellt startas innan område G är klart, men kan behöva vänta tills område G är klart. Det finns i dag inget bestämt datum för område B.

Arbete med planändring avbrutet

Den 6 december 2017 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till ändring av fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs. Syftet var att kunna göra en mindre ändring i detaljplanen och införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnader. Nu har det arbetet avbrutits. Läs mer om beslutet och bakgrunden här

förberedelser för utbyggnad

Vägföreningen ska behålla ansvaret för alla allmänna platser som vägar, parker, grönområden och lekplatser medan kommunen ska ansvara för den kommunala vatten- och avloppsanläggning som byggs.
Eftersom kommunen ska förlägga va-anläggningen i vägföreningens vägar krävs det ett nära samarbete mellan parterna. I ett genomförandeavtal mellan kommunen och vägföreningen reglerar man parternas inbördes ansvar, ekonomi, i samband med utbyggnaden. Vägarna ska klara att va-ledningarna läggs ned - om de inte gör det ska vägföreningen rusta upp vägarna till den standard som krävs.

Vägföreningen har ansökt om förrättning hos Lantmäteriet för att dels lösa in allmän plats och dels bilda en sektion för uttag av kostnader för vägen av boende i området. Lantmäteriet har ganska långa handläggningstider.

Om både kommunen och vägföreningen ska utföra arbeten kan parterna antingen handla upp egna entreprenör, eller så kan vägföreningen använda kommunens entreprenör och stå för de kostnader som beror på vägupprustningen.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: