Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fingerörtsvägen

Området ligger i anslutning till Fingerörtsvägen, i närheten av Järlaleden, och består i dag främst av parkeringar och grönytor. Här planeras cirka 50 nya lägenheter att byggas.

Simon Sundell

Simon Sundell

Planarkitekt

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget var ute ute på samråd under tiden 2 november 2023 till och med 7 december 2023. Samrådet är nu avslutat. Tack för alla synpunkter!
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer en så kallad samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter bemöts att publiceras på den här sidan och ett meddelande om detta skickas ut till berörda.
  • Planhandlingar och underlag från samrådet finns fortsatt under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

blobid0.jpgVisionsbild. Vy från parkering mot innergården med möjlig utformning av bebyggelseförslaget.

blobid2.jpgVisionsbild. Vy från förskolegården mot Fingerörtsvägen med möjlig utformning av bebyggelseförslaget.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: