Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Karta.

Sydöstra Kummelnäs-ändring (område G)

Syftet med att ändra i detaljplanen är att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Detta projekt gäller endast en ändring i gällande detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G)

Syftet med att ändra i detaljplanen är att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad.

Läs den gällande detaljplanen för Sydöstra Kummelnäs (område G) och utbyggnaden i området.

Vad händer nu och i nästa steg?

Planändringen vann laga kraft den 19 oktober 2022.

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 21 september 2022, § 161,Beslut MSN § 161.pdf

  • Du hittar lagakrafthandlingarna till höger under STATUS och HANDLINGAR.

Sidan uppdaterades: