Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inspiration till stadens identitet

Den nya rapporten ”Identitet och program för stråk och platser” ger inspiration till byggaktörer i arbetet med att skapa tilltalande gemensamma platser i Nacka stad.

Hur förvaltar och förstärker vi Nackas identitet och särart? Den nya rapporten ”Identitet och program för stråk och platser” pekar ut riktningen för centrala Nacka och Sickla-Plania. Stadsarkitekt Nina Åman menar att det hjälper kommunen att göra verklighet av Nacka stads vision, nära och nyskapande. Nina framhåller att vi ska bygga stad på Nackavis, något hon gärna återkommer till:

– Vi ska ta vara på Nackas kvaliteter: vattnet, grönskan, kulturmiljön och topografin. Staden ska byggas för människor, så att vi som rör oss i staden ska trivas och vilja vara där.

Strategier visar vägen

Rapporten är framtagen för att ge inspel och inspirera byggaktörer. Fem strategier ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga Nacka stad:

 • Lyft fram kulturmiljöer
 • Bejaka naturen
 • Använd topografin
 • Dra in grönskan i staden
 • Skapa tydliga kopplingar till vattnet

Gemensamma platser i fokus

De platser som är gemensamma och tillgängliga för allmänheten är i fokus. Det kan vara gator, parker och torg. Olika platser kan ha olika funktion och betydelse, följande stråk lyfts fram:

 • Från Hammarby Sjöstad genom Sickla köpkvarter
 • Från Svindersviks gård till Sickla strand
 • Från Nacka forum till Nacka strand
 • Centrala Nacka

Konst väcker nyfikenhet

När staden växer fram bjuder ”Konsten att skapa stad” på händelser längs resans gång. Det kan handla om konstverk som uppmärksammar en plats under byggtiden. Ett exempel är det ”Väntans fönster” som visar på de platser där framtidens entréer till tunnelbanan ska ligga. Det gör byggtiden till något mer lustfyllt och väcker nyfikenhet kring vad som är på gång i Nacka.

Länkar

Ta del av rapporten ”Identitet och program för stråk och platser”.

Läs mer om Konsten att skapa stad.

Sidan uppdaterades: