Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Identitet och program för stråk och platser

Rapporten Identitet och program för stråk och platser ger inspiration i arbetet med att skapa tilltalande gemensamma platser i Nacka stad.

Rapporten Identitet och program för stråk och platser (PDF-dokument, 75,4 MB) pekar ut riktningen för centrala Nacka och Sickla-Plania. Det hjälper kommunen att göra verklighet av Nacka stads vision: Nära och nyskapande.

Fem strategier lägger grunden

Rapporten är framtagen för att ge inspel och inspirera. Fem strategier ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga Nacka stad:

  • Lyft fram kulturmiljöer
  • Bejaka naturen
  • Använd topografin
  • Dra in grönskan i staden
  • Skapa tydliga kopplingar till vattnet

Gemensamma platser i fokus

De platser som är gemensamma och tillgängliga för allmänheten är i fokus. Det kan vara gator, parker och torg. Olika platser kan ha olika funktion och betydelse.

Rapporten Identitet och program för stråk och platser (PDF-dokument, 75,4 MB) ger inspiration och vägledning i utvecklandet av Nacka stads offentliga miljöer i centrala Nacka och Sickla-Plania.

Rapporten Identitet och program för stråk och platser, lågupplöst version (PDF-dokument, 75,4 MB)

Rapporten Identitet och program för stråk och platser, högupplöst version (PDF-dokument, 85,3 MB)

Konsten att skapa stad

När staden växer fram bjuder Konsten att skapa stad på händelser längs resans gång. Det kan handla om konstverk som uppmärksammar en plats under byggtiden. Ett exempel är det ”Väntans fönster” som visar på de platser där framtidens entréer till tunnelbanan ska ligga. Det gör byggtiden till något mer lustfyllt och väcker nyfikenhet kring vad som är på gång i Nacka.

Läs mer om Konsten att skapa stad.

Sidan uppdaterades: