Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Välkommen till digitalt informationsmöte 21 april om detaljplan Norra Nobelberget, Sickla

Torsdagen 21 april klockan 17.00-18.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om förslag till ny detaljplan för Norra Nobelberget i västra Sickla. Här planeras för bostäder, ny förskola och nya arbetsplatser, nära den framtida nya tunnelbanestationen. Sickla och Hammarby sjöstad vävs samman genom ett mer levande, trivsammare och tryggare område.

I västra Sickla finns det nu ett förslag på att skapa cirka 260 nya bostäder, en förskola och nya arbetsplatser. Syftet är att möjliggöra en stadsutveckling i enlighet med Nackas översiktsplan och skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik.

Ny förskola, bostäder och arbetsplatser

Tanken är att omvandla nuvarande område till en tätare och mer blandad stadsbebyggelse med kvarter för bostäder med olika verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa en trygg och trevlig stadsmiljö. I detaljplanen föreslås även en förskola i området med plats för 4 avdelningar. Eventuellt kan 12 av bostäderna bli LSS-boende, det vill säga bostäder med särskild service.

I förslaget är det ett hus med 16 våningar vid Sickla industriväg, resterande hus är cirka 4 - 7 våningar i sluttande terräng västerut. Den högre hotell-, konferens- och kontorsbyggnaden som finns i området redan idag kommer vara kvar.

Villa Fannyudde med de fina träden runtom kommer vara kvar för Sicklaborna att mötas vid. Huset Villa Fannyudde, från 1877, är ett mycket värdefullt och populärt inslag i området som skapar trivsel och knyter an till vår historia i Sickla. Ambitionen är att plantera träd i området för att skapa en grönare stadsmiljö.

Parkering för bilar föreslås till största del under husen och skapar på så sätt utrymme för en inspirerande miljö ovan jord i stället.

Läget är utmärkt med närhet till tåg, buss och tunnelbana, Sickla köpkvarter samt nya Sicklastråket som gör det enklare för gående och cyklister att ta sig till Stockholm eller Nacka.

Välkommen till digitalt samrådsmöte

Torsdagen den 21 april är det digitalt samrådsmöte mellan klockan 17.00 – 18.30. Mötet inleds med en presentation av förslaget och du kan ställa frågor efter presentationen. Fastighetsägarna Atrium Ljungberg AB och Balder AB kommer också finnas med på mötet och svara på frågor.

projektets webbplats hittar du en länk till det digitala mötet, som läggs upp under eftermiddagen den 21 april. Vi ses!
Denna nyhet kompletterar nyheten som gick ut vid samrådets start den 24 mars.

Lämna dina synpunkter innan 5 maj 2022

Samrådet pågår från 24 mars till 5 maj 2022. Nu kan du titta på detaljplaneförslaget och lämna dina synpunkter skriftligen.

Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteket i Dieselverkstaden, Sickla, och i Nacka Forum. Hela förslaget samt kontaktpersoner finns på projektets webbplats. Här finns också instruktion till hur du lämnar synpunkter skriftligen. Hör gärna av dig om du har frågor.

Norra Nobelberget_Karta_670px.jpg

Karta: Det markerade området visar planområdet. Området avgränsas av Sickla industriväg, Värmdövägen, Uddvägen och Sicklastråket.

Sickla växer och utvecklas. Denna detaljplan är en del av utvecklingen i området. Sickla och Hammarby sjöstad vävs nu samman genom ett mer levande, trivsammare och tryggare område. Läs gärna mer om projektet. Du kan också läsa mer om Sicklas utveckling, vad som planeras.

Visionsbilder: Balder AB samt Atrium Ljungberg AB.

Sidan uppdaterades: