Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya resvägar vid Sickla bro

Från och med den 4 april kommer Sickla industriväg att stängas av för genomfart och trafiken på Värmdövägen kommer att ledas om till en tillfällig väg vid Sickla bro. Anledningen är att Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Det innebär nya resvägar för alla trafikslag i området. Var uppmärksam på skyltning och sänk hastigheten. Trafikomläggningen kommer att gälla fram till våren 2024.

Klicka kartan för förstoring

Sickla bro ska byggas om och nya ledningar ska säkerställa infrastrukturen i framtiden

Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Den nya bron beräknas vara klar och öppna för trafik igen våren 2024. Samtidigt ska ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten under Värmdövägen förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden. Genom att leda om trafiken till den tillfälliga vägen kan byggprojekten genomföras samtidigt som framkomligheten prioriteras.

Ska du ta bilen in på Sickla industriväg?

Sickla industriväg är avstängd för genomfart så resande till Quality Hotel Nacka, Sickla Gallerias P-hus, Curanten och verksamheter på Smedjegatan hänvisas köra in från Järlaleden och Atlasrondellen vid Bauhaus. Se karta ovan.

Busshållplats Sickla bro indragen

Busshållplatsen Sickla bro har ersatts av Sickla Västra respektive Alphyddan och gäller tills vidare. Läs mer på sl.se.

Tidplan

Den nya trafiklösningen kommer att gälla fram tills dess att Saltsjöbanan börjar trafikera sträckan igen våren 2024.

Från genomfartsled till levande och grön stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan skapas mötesplatser, planteras träd, och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram. Stadsgatan som helhet beräknas vara klar 2028.

Den framtida stadsgatan ska bjuda in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Blå linje till Nacka

Centrala Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede med många arbeten som pågår samtidigt. Längs Värmdövägen förbereds också för de framtida tunnelbanestationerna Sickla, Järla och Nacka. När tunnelbanan står färdig 2030 kan du resa mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter – utan byten.

Läs mer:

Centrala Nacka

Värmdövägen

Region Stockholms webbsida:

Blå linje till Nacka

SL.se

Sidan uppdaterades: