Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Från och med den 23 mars kommer trafiken på Värmdövägen att ledas ner på spårområdet, där Saltsjöbanan tidigare gick. Den nya trafiklösningen gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om.

Den nya sträckningen kommer att gå mellan Järla och Nacka station. Även gång- och cykelstråk leds om från Värmdövägen till Järlaledens gång- och cykelstråk.

Vi bygger för framtiden

Nya ledningar säkrar infrastrukturen

Under Värmdövägen kommer ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme och fiber förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden. Förstärkningen är helt nödvändig för Nackas utveckling.

En grön och trygg stadsgata

Ovan mark ska en trygg och levande stadsgata med breda gång- och cykelbanor, mötesplatser och bebyggelse med blandad arkitektur växa fram. Längs vägen kommer nya träd och grönska att planteras. Träden ökar trivseln, men hjälper också till med hållbara dagvattenlösningar som är bättre anpassade för klimatet och framtiden.

Tidplan

Att bygga om Värmdövägen är ett omfattande projekt med en byggtid på flera år. Omledningen kommer att gälla fram tills dess att Saltsjöbanan börjar trafikera sträckan igen våren 2024. Stadsgatan som helhet beräknas vara klar 2028.

varmdovagen_sweco_1000x350px.jpg

Blå linje till Nacka

Centrala Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede med många arbeten som pågår samtidigt. Längs Värmdövägen förbereds också för de framtida tunnelbanestationerna Sickla, Järla och Nacka. När tunnelbanan står färdig 2030 kan du resa mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter – utan byten.

Läs mer:
Värmdövägen
Centrala Nacka
Region Stockholms webbsida:
Blå linje till Nacka

Sidan uppdaterades: