Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Upprustning av Velamsunds badplats klar – badsäsongen är igång

Under vinter och vår har Velamsunds badplats fått en rejäl uppfräschning och kan välkomna med ny sand, nya och bredare bryggor med både grill- och lekplats i anslutning till badet och naturreservatet i områdets stallmiljö.

Badplatsen i Velamsund är rejält uppfräschad för badsäsongen 2024. Förutom att stranden har fått ny sand, nya bryggor med fler badstegar än tidigare och nya planteringar har det anlagts en ny lekplats, där träskulpturer och den stora klätterstocken är bevarade sedan tidigare och de nya lekredskapen har valts med tanke på att smälta in i omgivande miljö.

Den nya grillplatsen har ett flertal skärmar och kulisser som liknar omgivande byggnader och smälter fint in i omgivningen på ett lekfullt sätt, då utformningen hämtat inspiration från stallmiljön i området.

Upprustningen av Velamsunds badplats är en del i kommunens målsättning att rusta upp fler stränder i Nacka, där det nu utreds om lämpliga badplatser att arbeta med i framtiden.

Badvattenprover tas under perioden 3 juni – 19 augusti 2024

Prover på badplatserna runt om i Nacka tas kontinuerligt fyra gånger under perioden 3 juni till 19 augusti 2024. Efter till exempel kraftiga regn ökar risken för att halter av bakterier och föroreningar ökar i sjöar och vattendrag. Det beror bland annat på att stora regnmängder har sköljt av ytor och tar med sig smuts, partiklar och annat som rinner ner naturligt till våra vatten.

Därför bör du ha koll på badvattenproverna som tas runt om i kommunen, så att du badar i tjänligt vatten.

Läs om badvattenprovtagning i Nacka kommun.

Besök Velamsunds naturreservat

Vid Velamsunds badplats breder Velamsunds naturreservat ut sig, med en natur blandad av kala eller glest tallbevuxna berg och mellanliggande dalgångar.

Här finns flera vandringsvägar och motionsslingor där du kan promenera eller åka rullstol för härliga naturupplevelser i området, som har ett rikt djurliv och flera ovanliga växtarter, som spåtisteln vågig sidenmossa, guldlockmossa, gammelgranslav och skuggorangelav.

Läs om Velamsunds naturreservat på vår webbsida.
Läs om Velamsunds gård.

Sidan uppdaterades: