Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbeten i rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen påverkar trafiken

Natten till 1 februari läggs trafiken om vid rondellen i korsningen Värmdövägen/Vikdalsvägen i Centrala Nacka. Det går fortfarande att ta sig igenom rondellen, men risken för köer ökar. Den 28 februari beräknas arbetet vara klart.

Med start natt mot måndag den 1 februari kommer trafiken läggas om in mot rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen i Centrala Nacka. I ett första skede kommer ett körfält stängas av in i rondellen österifrån, från Ektorp. Det går fortfarande att ta sig igenom rondellen, men risken för köer ökar, framför allt under de två första veckorna. Därefter kommer mindre justeringar av trafiken att göras.

Anledningen till trafikomläggningen är att elledningar ska läggas ner. Arbetet utförs i huvudsak dagtid, men även vissa nätter för att minska trafikpåverkan. Den 28 februari beräknas det vara klart.

Karta över Centrala Nacka

Hur påverkas trafiken i Centrala Nacka?

Centrala Nacka påverkas trafiken på väg 222, Vikdalsvägen, Värmdövägen och vägarna runt om, se karta ovan. För mer information om hur du dig fram i området, se fliken Centrala Nacka: nacka.se/trafikeninacka

Trafikflödet följs noga och i den mån det går kommer trimningar och förbättringar att genomföras för att få trafiken att flyta bättre.

Längre restider, framför allt i högtrafik

Tänk på att hålla låga hastigheter genom området och visa varandra hänsyn. Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik.

Centrala Nacka - en levande, grön och framkomlig stadsdel

Centrala Nacka utvecklas till en levande och öppen stadsdel, nära natur, kommunikationer och möjligheter till en aktiv fritid, där det ska vara enkelt att ta sig fram, oavsett om du väljer att gå, cykla, köra bil eller åka kollektivt. Nya gröna stadsgator och gång- och cykelbanor skapas. Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka. Under byggtiden kommer det bli stökigt och bökigt i perioder, för att gå smidigare när allt är på plats.

Resan mot ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare har startat.

Läs mer om Centrala Nackas utveckling: nacka.se/centralanacka
För mer information om trafiken i Nacka: nacka.se/trafikeninacka

Sidan uppdaterades: