Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Arbeten påverkar trafiken på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken

Med start natt mot måndag den 28 februari stängs ett körfält på Järlaleden, en sträcka på cirka 60 meter. Buss 71 flyttar tillfälligt till Värmdövägen. Arbetet medför ökad risk för kö. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik och ta gärna en annan väg. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Sommaren 2021 började arbetet att bygga en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Ovanpå stora delar av bassängen byggs även flytbryggor för bad och annan rekreation.

Ett körfält stängs av på Järlaleden

Med start natt mot måndag den 28 februari stängs ett körfält, cirka 60 meter på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Flera arbeten som påverkar trafiken pågår i området Centrala Nacka, planera din resa väl, räkna med längre restider och har du möjlighet res utanför tid högtrafik.

Hur påverkas du som reser?

För dig som åker bil:

Endast en körfält öppet cirka 60 meter på Järlaleden (rött streck på kartan), i höjd med Kyrkviken. Flaggvakter på plats vardagar kl. 07.00-19.00 samt helger kl. 10.00-18.00. Övriga tider gäller skyttelsignal.

För dig som går eller cyklar:

Gång- och cykelbanan leds om vid Planiarondellen (blått streck på kartan). Följ skyltning på plats.

För dig som åker buss:

Buss 71 får ändrad körväg och trafikerar istället Värmdövägen, se karta.
Indragna hållplatser: Sickla allé, Sickla köpkvarter, Planiavägen, Kyrkviken, Ekuddsvägen.
Aktuella hållplatser under tre veckor: Sickla bro, Alphyddan (riktning Glasbruksgatan) Nacka station, Finntorp, Järla station.
Här kan du läsa mer: Aktuella trafikförändringar linje 71
Håll dig uppdaterad på sl.se.

Buss 821 och 840 trafikerar ordinarie hållplatser. Förseningar kan förekomma. Håll dig uppdaterad på sl.se.

Karta som visar Järlaleden, avstängt körfält

Varför stängs ett körfält av på Järlaleden?

Placeringen av en vattenledning medför ett mer omfattande arbete. För att kunna säkra arbetsmiljön stängs ett körfält på Järlaleden.

Ta det försiktigt genom arbetsområdet

Under bygget har körfälten smalnats av på Järlaleden, även hastigheten har reducerats till 30 km/h. Gång och cykeltrafikanter hänvisas till norra sidan av Järlaleden. Så kommer det fortsätta vara fram till sommaren 2022 när bygget av dagvattenreningen är klar.

Tack för att du visar hänsyn och tar det lugnt!

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför bygger kommunen en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Ovanpå stora delar av bassängen byggs flytbryggor för bad och annan rekreation.

För mer information om dagvattenreningen i Kyrkviken/Järlasjön och planerna längs sträckan: nacka.se/kyrkviken

För information om större arbeten som påverkar trafiken i Nacka: nacka.se/trafikeninacka
För trafikläget: trafiken.nu
För information om tidtabeller och aktuella hållplatser: sl.se

Kontaktuppgifter

Entreprenör Serneke: Denny Kosgård
Projektledare Nacka kommun: Asarhadon Adam
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: