Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbeten påverkar trafiken på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken

Måndag den 13 mars stängs ett körfält på Järlaleden, en sträcka på cirka 60 meter. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Ett körfält stängs av på Järlaleden

Måndag den 13 mars stängs ett körfält, cirka 60 meter på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Flera arbeten som påverkar trafiken pågår i området så planera din resa väl, räkna med längre restider och har du möjlighet res utanför tid för högtrafikbelastning.

Klicka på kartan för större bild.

Hur påverkas du som reser?

För dig som åker bil:
Endast ett körfält öppet cirka 60 meter på Järlaleden (rött streck på kartan), i höjd med Kyrkviken. Flaggvakter kommer vara på plats vardagar kl. 07.00-19.00 samt helger kl. 10.00-18.00. Övriga tider gäller skyttelsignal.

För dig som går eller cyklar:
Gång- och cykelbanan leds om vid Planiarondellen (blått streck på kartan). Följ skyltning på plats.

För dig som åker buss:
Buss 71, 821 och 840 trafikerar ordinarie hållplatser. Förseningar kan förekomma.

Håll dig uppdaterad på sl.se.

Varför stängs ett körfält av på Järlaleden?

Placeringen av en dagvattenledning medför ett mer omfattande arbete. För att kunna säkra arbetsmiljön stängs ett körfält på Järlaleden.

Ta det försiktigt genom arbetsområdet


Under bygget har körfälten smalnats av på Järlaleden, även hastigheten har reducerats till 30 km/h. Gång och cykeltrafikanter påverkas inte av avstängningen vid sidan av Järlaleden.

Tack för att du visar hänsyn och tar det lugnt!

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför har kommunen byggt en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Ovanpå stora delar av bassängen har kommunen byggt flytbryggor för bad och annan rekreation.

För mer information om dagvattenreningen i Kyrkviken/Järlasjön och planerna längs sträckan: nacka.se/kyrkviken

För information om större arbeten som påverkar trafiken i Nacka: nacka.se/trafikeninacka
För trafikläget: trafiken.nu
För information om tidtabeller och aktuella hållplatser: sl.se

Kontaktuppgifter

Entreprenör Skanska: Elin Lindqvist
Projektledare Nacka kommun: Asahardon Adam
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: