Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätra Konstpromenad

Rogivande trädgårdskonst

Från järnvägen eller bilfönstret kan det verka lite skrämmande att närma sig Fisksätra. De höga husen som i rader tornar upp sig bakom centrumbyggnadens mur mot trafiken. Men inne mellan husen öppnar sig ett helt annat landskap. Trädgårdskonst och natur förenas till en plats där man i timmar kan vandra ostörd av biltrafik och där storslagna utblickar omväxlar med intima rumsligheter, som lekplatser, konstverk och sittplatser för samtal och eftertanke. Det är som en slottspark. Men inte en slottspark för överheten utan en slottspark för dig och mig och våra medmänniskor.

Miljonprogrammet tar form

Det moderna Fisksätra är ett av de bästa resultaten av det så kallade
"Miljonprogrammet" – det program som antogs av riksdagen 1965 för att
med en miljon nya bostäder under en tioårsperiod bygga bort bostadsbrist
och social misär i Sverige. Eftersom det var extra känsligt att bygga ett stort bostadsområde i en skärgårdsnatur, som dittills bara sett enstaka villor, utlystes en arkitekttävling. Den vanns 1962 av ett förslag som fått mottot "Det går att gå" och som ritats av arkitekterna Tore Forsman och Ulf Snellman.

Förslaget hade Venedigs trafikseparering som förebild med gångtrafik och mänskliga möten på ett övre plan skilt från bilar, parkeringar och leveranstrafik. Här skulle ca 10 000 människor kunna leva ett gott liv på stora bilfria ytor i direkt anslutning till motorväg och järnväg.

Ta chansen att upplev Fisksätra du också.
Om du vill ha konstvandringen som pdf så går det bra att mejla till info@dieselverkstaden.se

Konstpromenad Orminge - Velamsund

kulturhistoria, Orminges arkitektur och byggnader

FÖR TUSEN ÅR sedan hade landet inte höjt sig mer än att det som sedan blev Boo socken var delat i fyra större öar. Det var Hargsön i väster mellan Skurusundet och dalen där Sågsjön nu ligger. Det var Ormingelandet i mitten mellan nuvarande Sågsjön och Insjön. Och det var de mindre öarna Övre och Yttre Orminge i öster.

För ett par hundra år sedan dominerades de sammanväxta öarna av tre jordbrukande storgods: Boo, Kummelnäs och Velamsund. För drygt hundra år sedan började industrialiseringen förändra området. Stockholmare sökte sommarnöjen utefter stränderna, skogsområden skövlades, vägar drogs och breddades, verkstäder anlades. Människor flyttade in. När socknens folkmängd 1923 passerade 1500 personer, blev man enligt lagen tvungen att inrätta kommunfullmäktige. Boo blev en egen kommun efter att tidigare ha sorterat under Värmdö pastorat och Gustavsberg.

Storstockholmsregionens ökande bostadsproblem påverkade Boo kommun, som på 1950-talet köpte in byggbar utmark kring Skarpnäs på det som tidigare varit Hargsön. Det moderna bostadsområde med affärscentrum som där växte upp åren omkring 1970 gavs namnet Orminge, hämtat från den tidigare grannön.
Foto: Karl Gabor

Om du vill ha konstvandringen som pdf så går det bra att mejla till info@dieselverkstaden.se

Konstpromenad längs Saltsjöbanan

Upplev Nackas konstskatt, här finns konstpromenaden som låter dig uppleva konsten längs Saltsjöbanans stationer och omnejd. Ser du konst som inte är med i konstvandringen? Konstvandringen är ett urval av den konst som finns i Nacka, dessutom har det tillkommit konst sen broschyren gjordes. Foldern kommer att förnyas så småningom. Vill du läsa mer om konst i Nacka klicka här

Konstvandringen finns att hämta i Dieselverkstadens informationsdisk.

Om du vill ha konstvandringen som pdf så går det bra att mejla till info@dieselverkstaden.se

Konstpromenad Älta

Upplev Nackas konstskatt, här finns konstpromenaden som låter dig uppleva konsten i Älta. Ser du konst som inte är med i konstvandringen? Konstvandringen är ett urval av den konst som finns i Nacka, dessutom har det tillkommit konst sen broschyren gjordes. Foldern kommer att förnyas så småningom. Vill du läsa mer om konst i Nacka klicka här

Konstvandringen finns att hämta i Dieselverkstadens informationsdisk.

Om du vill ha konstvandringen som pdf så går det bra att mejla till info@dieselverkstaden.se

Sidan uppdaterades: