Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Din första tid i Nacka

Här finns information om vad kommunen erbjuder för dig som är ny i Sverige och flyttar till Nacka.

För allmänna frågor kan du vända dig till Kontaktcenter, receptionen, i Nacka Stadshus. Telefon 08-718 80 00. Adressen är Granitvägen 15.

Din kontaktperson från Etableringsstöd hjälper också till och svarar på alla sorters frågor under den första tiden i kommunen.

En första bostad

Kommunen hyr ut en bostad till dig i högst två år om du är nyanländ flykting som har valt att bli kommunplacerad av Migrationsverket. Det finns olika typer av bostäder och du kan behöva dela hus eller lägenhet med andra personer. Den som frivilligt har valt att flytta till Nacka ska själv ordna en bostad. Det gäller också alla som vill flytta till Nacka för att återförenas med en familjemedlem. När hyrestiden på två år har gått ut behöver alla själva hitta en egen bostad. Det är viktigt att börja söka i god tid, särskilt om du vill bo kvar i Stockholmsområdet.

Här finns goda råd och mer information om att söka egen bostad

Har du frågor om din första bostad, kontakta din boendehandläggare på Nacka kommun, telefon 08-718 80 00.

Jobb och egen försörjning

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa dig att komma in i samhälls- och arbetslivet. De gör en plan för hur du ska få ett arbete. Om du genomför planen får du pengar - etableringsersättning - i två år.

Om etableringsersättningen inte räcker till mat, hyra och andra nödvändiga utgifter kan du söka ekonomiskt bistånd av kommunen. Det är individuellt behovsprövat och kan beviljas den som bor och vistas i Nacka kommun.

Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd.

Vägledning till jobb och studier

Vårt mål är att du ska få ett jobb så fort som möjligt. För att kunna få det behöver du kunskaper i svenska och kontakt med arbetsmarknaden. Du kommer att kallas till ett möte med en karriärvägledare, som berättar hur kommunen kan komplettera stödet från Arbetsförmedlingen.

Kommunen kan hjälpa dig att kombinera sfi med praktisk språkträning på arbetsplats. En sådan arbetsintroduktion utgår från din erfarenhet, dina kunskaper och behov av kompetens på företagen.

Om du inte har blivit inbjuden till ett möte med en karriärvägledare inom en månad efter att du har flyttat till Nacka är du välkommen att kontakta oss.

E-post: vagledningAFE@nacka.se Telefon: 08-718 80 00.

Svenska för invandrare, sfi

Alla invandrare kan läsa Svenska för invandrare (sfi). Sfi ger dig kunskaper i svenska och kännedom om det svenska samhället. All undervisning är kostnadsfri och du kan läsa sfi på dagtid, kvällstid eller på distans. Läs mer om sfi här.

Sidan uppdaterades: