Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ny i Sverige

Ensamkommande barn och ungdomar

När ett barn eller en ungdom anvisas till Nacka är det kommunens uppgift att se till att barnet/ungdomen får boende, skolgång och en god man. Tillsammans med barnet/ungdomen och den gode mannen tas en framtidsplan fram för utveckling och inkludering i samhället.

Själva asylfrågan, det vill säga om ett barn eller ungdom ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Skola för alla

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan i Sverige, både asylsökande och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det är barnets gode man eller särskild förordnad vårdnadshavare som söker skola åt barnet. Utbildningsenheten på Nacka kommun kan hjälpa till och berätta om i vilken skola det finns lediga platser.

När det gäller gymnasieskolan ansöker man direkt till gymnasieskolan. Det vanligaste alternativet på gymnasiet är det Individuella programmet, språkintroduktion.

Olika boendeformer

Ensamkommande barn och ungdomar erbjuds en lämplig bostad fram till den dag de fyller 21 år. Vi har flera boendealternativ som till exempel familjehem, HVB-hem (hem för vård eller boende), stödboende och träningslägenheter. Boendeformen anpassas individuellt för varje ungdom beroende på hur mogen och ansvarstagande ungdomen är.

Vill du erbjuda familjehem?

Ett familjehem är en helt vanlig familj med en trygg och stabil livssituation som tar emot ett ensamkommande barn som del i familjen. Ni behöver inte vara experter på barn men det krävs att ni har erfarenhet av att ta hand om egna eller andras barn. För den familj som tar emot ensamkommande barn är en viktig uppgift att stödja deras delaktighet i svenskt samhällsliv.

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli familjehem.

Vill du bli god man?

En god man ska utses för minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd om barnet kommer utan förälder eller annan medföljande vuxen, som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Här finns mer information om hur du blir god man.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses i stället för den tidigare gode mannen. En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för de formella kontakterna med myndigheter. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnets ekonomi, att de bidrag som kan sökas blir sökta samt att barnet får sina behov tillgodosedda ekonomiskt. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsansvar för barnet.

Kontaktperson för att bli särskild förordnad vårdnadshavare är Anna Lydig Fredriksson gruppchef för ensamkommande barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades: