Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskola och skola

I Sverige finns det omsorg och skola för alla barn. Här kan du läsa om förskola och skola i Nacka.

Förskola och skola

Kommunerna erbjuder förskola till barn från ett års ålder när föräldrar arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. För förskolan betalar man en avgift utifrån familjens inkomst.
Här kan du läsa mer om förskolor i Nacka.

Öppen förskola

För dig som är hemma med barn finns den Öppna Förskolan som är en mötesplats för föräldrar och barn mellan noll och fem år. Under öppettiderna kan du komma och gå när du vill utan att anmäla dig innan. Öppna förskolan är gratis och öppen för alla. Här kan du läsa mer.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från höstterminen det år barnet fyller sex år. Läs mer om förskoleklass här.

Grundskola

Kommunen erbjuder grundskola för alla barn, från hösten de fyller sju år till och med det året de fyller 16 år. I Sverige har vi skolplikt, som är både en rättighet och skyldighet. Det innebär att eleverna har rätt till utbildning i grundskolan, men också att de ska delta i det som skolan anordnar.
Här finns mer information.

Fritidshem

Fritidshemmet är till för skolbarn mellan sex och nio år. Fritidshemmet är öppet året runt och är till för föräldrar som arbetar eller studerar. För fritidshemmet betalar man en avgift utifrån familjens inkomst. Läs mer här.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Inom gymnasieskolan finns nationella program och introduktionsprogram. Språkintroduktion har fokus på svenska språket och är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Här finns mer information.

Att söka förskola, förskoleklass och grundskola

Här ansöker du om plats i förskola eller grundskola.

Att söka gymnasieskola

Här finns mer information om hur de ansöker till gymnasieskola.

Förskola och skola för flyktingar från Ukraina

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som kommer som flykting från Ukraina.

Sidan uppdaterades: