Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ny i Sverige

Flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet

De som har flytt från kriget i Ukraina kan söka uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. De som beviljats uppehållstillstånd har vissa rättigheter, till exempel rätt att arbeta, rätt till viss sjukvård, rätt till boende och rätt till dagersättning från Migrationsverket vid behov.

På Migrationsverkets webbplats finns information om massflyktsdirektivet och information om hur man ska göra för att ansöka. Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket.

Nacka kommun har öppnat boenden för de flyktingar som Migrationsverket anvisar till kommunen, i enlighet med den lagstiftning som började gälla den 1 juli. Det är Migrationsverket som beslutar vem som får boende i Nacka och det är därför inget som kommunen kan påverka. De som inte har någonstans att bo, eller som bor hos en privatperson där de inte längre kan bo kvar, kan vända sig till Migrationsverket. För att få hjälp med boende behöver man besöka Migrationsverkets kontor. Läs mer om boende på Migrationsverkets webbplats.

Kommunen ansvarar för att erbjuda plats i skola och förskola för de barn som sökt skydd från kriget i Ukraina. Det finns plats i Nackas skolor och förskolor för att ta emot elever med kort varsel. Här finns mer information om förskola och förskola för barn som flytt från Ukraina.

Sfi för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, ger en grundläggande utbildning i svenska språket för att ge möjlighet att kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Nu har personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet möjlighet att studera såväl sfi som svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå.

Här är en länk till anmälan till sfi Sfi ansökan - Nacka vuxenutbildning (alvis.se)

Så här ansöker du som har samordningsnummer från Skatteverket

  • Logga in genom att välja Personnummer och lösenord (samordningsnummer ersätter personnummer)
  • I menyfältet väljer du Mina sidor för att ladda upp kopia på ditt UT-kort genom att välja Uppladdade dokument
  • Du ansöker kurs i menyfältet Hitta kurser

Så här ansöker du som inte har samordningsnummer från Skatteverket

  • Välkommen in till Nacka stadshus, Granitvägen 15, och anmäl dig via receptionen.
  • Att ta med: UT-kort, pass och kopia på hyreskontrakt för att bilägga din ansökan.
  • Vid godkänd ansökan kommer du att få mejl om användarnamn och lösenord så att du kan göra en digital anmälan för studier i svenska.

Webbplatser med mer information

Informationsverige.se

På informationsverige.se finns samlad information för de som har kommit till Sverige från Ukraina (svenska, ukrainska, ryska och engelska):

Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se

Для біженців з України | Informationsverige.se

Информация для лиц, спасающихся от войны в Украине | Informationsverige.se

Migrationsverket

Frågor och svar på Migrationsverkets webbplats (massflyktsdirektivet, ansökan och regler, till privatpersoner som vill hjälpa till med mera)

Krisinformation.se

Att komma till Sverige från Ukraina - Krisinformation.se

Information om sjukvård

Vård till flyktingar från Ukraina, information på Region Stockholms webbsida.

Healthcare in region Stockholm - 1177 Vårdguiden

Jämställdhetsmyndigheten

To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Beredskap för att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet

Har finns information om Nacka kommuns beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Nacka.

Sidan uppdaterades: