Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ny i Sverige

Flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet

De som har flytt från kriget i Ukraina kan söka uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. De som beviljats uppehållstillstånd har vissa rättigheter, till exempel rätt att arbeta, rätt till viss sjukvård, rätt till boende och rätt till dagersättning från Migrationsverket vid behov.

På Migrationsverkets webbplats finns information om massflyktsdirektivet och information om hur man ska göra för att ansöka. Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket.

Nacka kommun har öppnat boenden för de flyktingar som Migrationsverket anvisar till kommunen, i enlighet med den lagstiftning som började gälla den 1 juli. Det är Migrationsverket som beslutar vem som får boende i Nacka och det är därför inget som kommunen kan påverka. De som inte har någonstans att bo, eller som bor hos en privatperson där de inte längre kan bo kvar, kan vända sig till Migrationsverket. För att få hjälp med boende behöver man besöka Migrationsverkets kontor. Läs mer om boende på Migrationsverkets webbplats.

Kommunen ansvarar för att erbjuda plats i skola och förskola för de barn som sökt skydd från kriget i Ukraina. Det finns plats i Nackas skolor och förskolor för att ta emot elever med kort varsel. Här finns mer information om förskola och förskola för barn som flytt från Ukraina.

Webbplatser med mer information

Informationsverige.se

På informationsverige.se finns samlad information för de som har kommit till Sverige från Ukraina (svenska, ukrainska, ryska och engelska):

Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se

Для біженців з України | Informationsverige.se

Информация для лиц, спасающихся от войны в Украине | Informationsverige.se

Migrationsverket

Frågor och svar på Migrationsverkets webbplats (massflyktsdirektivet, ansökan och regler, till privatpersoner som vill hjälpa till med mera)

Krisinformation.se

Att komma till Sverige från Ukraina - Krisinformation.se

Information om sjukvård

Vård till flyktingar från Ukraina, information på Region Stockholms webbsida.

Healthcare in region Stockholm - 1177 Vårdguiden

Jämställdhetsmyndigheten

To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Beredskap för att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet

Har finns information om Nacka kommuns beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Nacka.

Sidan uppdaterades: