Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Din första tid i Nacka

Här finns information om vad du som är ny i Sverige och Nacka kommun kan få för stöd i frågor om bostad och arbete.

För allmänna frågor kan du vända dig till receptionen i Nacka Stadshus. Adressen är Granitvägen 15. Du kan även ringa till Nacka kommun telefon 08-718 80 00 eller mejla till info@nacka.se.

En första bostad

Om du är nyanländ och har fått en kommunplacering i Nacka via Migrationsverket så hyr Nacka kommun ut en bostad till dig i högst två år. Det finns olika typer av bostäder och du kan behöva dela kök och tvättstuga med andra personer.

När hyrestiden på två år har gått ut behöver alla själva hitta en egen bostad. Därför är det viktigt att börja söka i god tid, särskilt om du vill bo kvar i Stockholmsområdet. Alla nyanlända som bor i kommunens genomgångsbostäder erbjuds stöd för att söka bostad.

Den som flyttat till Nacka utan att ha fått en kommunplacering via Migrationsverket behöver själv hitta en bostad. Det gäller även alla som vill flytta till Nacka för att återförenas med en familjemedlem.

Jobb och egen försörjning

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa dig att komma in i och etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans gör ni en plan för hur du ska hitta ett första arbete. I etableringsplanen ingår bland annat svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. För att du ska få ekonomisk ersättning behöver du genomföra planen.

Om etableringsersättningen inte räcker till mat, hyra och andra nödvändiga utgifter kan du söka ekonomiskt bistånd av Nacka kommun. Varje ansökan prövas individuellt. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd.

Vägledning till jobb och studier

Vårt mål är att du ska hitta ett jobb så fort som möjligt. För att kunna få det behöver du kunskaper i svenska och kontakt med arbetsmarknaden. Du kommer att kallas till ett möte med en karriärvägledare, som berättar hur Nacka kommun kan komplettera stödet från Arbetsförmedlingen.

Nacka kommun kan hjälpa dig att kombinera svenska för invandrare (sfi) med praktisk språkträning på arbetsplats.

Inom en månad efter att du har flyttat till Nacka kommer du att få ett möte med en karriärvägledare i Nacka kommun.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss

E-post: aee-karriarvagledare@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00.

Svenska för invandrare, sfi

Svenska för invandrare (sfi) ger dig kunskaper i svenska. All undervisning är kostnadsfri och du kan läsa sfi på dagtid, kvällstid eller på distans. Här kan du läsa mer om sfi.

Sidan uppdaterades: