Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista om trädfällning

De här handlingarna behövs normalt för ett marklov om trädfällning:
 • Situationsplan
  Märk ut träden som du önskar fälla på kartan och ange vad det är för typ av träd. Kartan går att hämta utan kostnad via kommunens webbkarta.

  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet! Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.
  Nackas webbkarta

 • Fotografier
  Bifoga fotografier på de träd du önskar fälla och gärna på hela trädbeståndet
 • Märk ut träden på fastigheten med ett färgstarkt band så att enkelt kan se vilka träd som du önskar fälla vid ett eventuellt platsbesök.
 • Ange skäl till trädfällning.

  I vissa ärenden kan kommunen begära:
 • Utlåtande från arborist med beskrivning av trädets status och skaderisk.
 • Redovisning av återplanteringsförslag.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan


Riktlinjer för träd och trädfällning ger information om hur vi gör vår bedömning.

Sidan uppdaterades: