Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Seveso-anläggning

En Sevesoanläggning är en anläggning som hanterar större mängder farliga kemikalier. I Nacka finns en anläggning av det slaget: Bergs oljehamn, vid norra kusten mellan Nacka strand och Nyckelviken. På grund av riskerna har verksamheten en hög säkerhetsnivå.

En olycka vid någon av Sevesoanläggningarna kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Därför lyder de under lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen benämns Sevesolagen.
Läs mer om Sevesolagen på länsstyrelsens webbplats

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Om en allvarlig olycka som påverkar människor och miljö inträffar går det ut ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA. Det är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.
Läs mer om VMA på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats

Kommunens ansvar

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats vid en olycka samt se till att allmänheten blir informerad. För Nackas del görs detta av Södertörns brandförsvarsförbund.
CircleK/Bergs - information från Södertörns brandförsvarsförbund
Viktig information till allmänheten om verksamheten vid Bergs terminal (folder)

Sidan uppdaterades: