Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Rökfria miljöer

Alla personer har rätt att vistas i en rökfri miljö. Lagen om tobak och liknande produkters syfte är att upprätthålla den rättigheten. Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer dit allmänheten kommer både inne, ute och vid entréer.

Rökfria miljöer

I rökfria miljöer, både inne och ute, är det förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Exempelvis smaksatta stenar och vattenpipa.
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt exempelvis via vattenpipa.

Här är rökning förbjuden

Exempel på platser där du inte får röka hittar du här nedan.

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
 • Lokaler, affärer, centrum och verksamheter samt entré dit allmänheten kommer.
 • Lokaler samt entré för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik och vänthallar samt inomhus och utomhus på perronger.
 • Restauranger, caféer och andra serveringsställen. Rökförbudet gäller också på uteserveringar.
 • Hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Verksamhetsutövares ansvar

Ditt ansvar som verksamhetsutövare / fastighetsägare är att du ska upplysa den som röker om att rökning inte är tillåtet på exempelvis en uteservering och kring entrén. Det är viktigt att det finns skyltar om rökförbud och att din personal vet vad som gäller.

Som verksamhetsutövare / fastighetsägare ska du se till att:

 • Inte ha askkoppar.
 • Ha tydliga skyltar om rökförbud.
 • Personalen vet vilka regler som gäller.
 • Personalen säger till den som röker.

Tipsa oss på miljöenheten

Miljöenheten är ansvarig för tillsynen av att lagen om tobak och liknande produkter följs. Tipsa oss på miljöenheten om du ser att det röks i miljöer där det inte är tillåtet.

Klagomål rökfri miljö Anmäl här

När vi har fått in ditt tips kontaktar miljöenheten verksamheten och följer upp deras brister i egenkontrollen om lagen om tobak och liknande produkter.

Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan. Tänk dock på att anonymitet försvårar vårt arbete.

Lag om tobak och liknande produkter

Sidan uppdaterades: